Veebiseminar lapsevanematele

Eesti Seksuaaltervise Liit viib Tallinna lasteaedade ja koolide lapsevanematele 2., 4. ja 16. novembril läbi kolm tasuta veebiseminari teemal “Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatuse põhimõtted”.

Milleks selline koolitus? Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja kogemusi ning kujunevad arusaamad, väärtused ning hoiakud seoses enda ja teiste identiteediga, kehaga, enese ja teiste piiridega ja õigustega, inimeste mitmekesisusega. Olulisimad toetajad lapsele on tema vanemad, kellel on kõige suurem roll teekaaslasena, kasvatajana ja eeskujuna laste elus. Lapsevanematel on aga palju küsimusi ning tihti napib teadmisi, kuidas üht või teist teemat käsitleda. Toetamaks lapsevanemaid oleme koostanud koolituse just eespool toodud teemade avamiseks.

Koolituse pikkus on 120 minutit ning eesmärk on tõsta lastevanemate teadlikkust lapse seksuaalsest arengust ning anda teadmisi ja oskuseid, kuidas lapsega seksuaalsust puudutavatel teemadel rääkida.

Koolitusel räägitakse:

– Mis on seksuaalsus;
– Lapse seksuaalsest arengust erinevates vanuseastmetes;
– Lapsevanema rollist seksuaalkasvatuses;
– Seksuaalõigustest kui igaühe õigustest;