kaasaegne viievõistlus 2018

Mustamäe kaasaegne viievõistlus 2018

31. mail toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis “Mustamäe kaasaegne viievõistlus”. Teadmistepõhine võistlus algklassi õpilastele toimus sellel aastal 14. korda.

Omavahel võtsid mõõtu Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, 32. Keskkool, Tallinna Tehnikagümnaasium ning Tallinna Saksa Gümnaasium.

Võistlus toimub teatevõistlusena, kus osalevad 1., 2., 3. klasside kiired ja nupukad 5-liikmelised võistkonnad. Võisteldakse vanuseastmeti igas õppeaines individuaalselt ning kogu viievõistluses võistkondlikult. Ülesanded hõlmavad eesti keelt, matemaatikat, kehalist kasvatust, variat-arvutit ning loodusõpetust ja toetuvad õpitule, kuid vajavad ka nutikust ning tähelepanelikkust. Ühtlasi on igal võitskonnal võimalus koguda lisapunkte üldviktoriinil, pusle kokkupanemisel ning ristsõna või sudoku lahendamisel.

Sellel aastal ostutusid tublimateks 1. klasside arvestuses Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, 32. Keskkool; 2. klasside arvestuses Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium ja 32. Keskkool ning 3. klasside arvestuses 32. Keskkool, Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium.

Igal aastal esineb lastele üllatuskülaline, sel aastal rõõmustas lapsi Mullimeister. Mulle lendas aulas nii suuri kui väikeseid! Igal õpilasel ja õpetajal oli ka endal võimalus mulli sisse pugeda ja korraks läbi roosa seebimulli maailma vaadata.

On tore igal aastal võõrustada oma koolimajas teisi Mustamäe koolide algklasside lapsi ning nende tublisid õpetajaid. Seda enam, et tegu on ainsa algklassidele mõeldud võistlusega Mustamäel, mis loob kogukonna- ja ühtlustunde ning toob kokku meid, mustamäelasi. Lastel on võimalus mõõtu võtta vanade lasteaiakaaslastega ning õpetajatel omavahel kogemusi jagada.

Auhindu on alati jagunud kõigile. Meie erilised tänusõnad kuuluvad Lauri Laatsile, Tiiu Pollile ja Mustamäe linnaosavalitsusele spordi, kultuuri ja hariduse toetamise eest. Suured tänud ka Teliale, Eesti Loodusmuuseumile, Lottemaale, Iloni Imedemaale ja Jääaja Keskusele vahvate auhindade eest.

Aitäh kõigile! Nii toetajatele, õpilastele kui ka Mustamäe koolide õpetajatele õpilaste võistluseks ettevalmistamise eest ning peatse kohtumiseni XV Mustamäe kaasaegsel viievõitlusel

Tallinna Saksa Gümnaasiumi
algõpetuse õppetooli nimel
Maive Merkulova