Rotermanni kvartal

Õppekäik Rottermanni kvartalis

Eelmisel nädalal osalesid 11.a, 11.c ja 10.a, 10.b klassid Rottermanni kvartalis toimunud linnaruumilisel õppekäigul.

Ülesannete käigus tuli uurida ja vaadelda nii inimesi kui hooneid, uurida kvartali ajalugu ja planeeringut, analüüsida materjale, disaini ja väikevorme jne. Ülesanded lahendati loovalt ja aktiivselt, inimvaatluste käigus küsitleti muu hulgas ka kohalikke möödujaid.

Õppekäigud viis läbi kunstiõpetaja Erik Joasaare, kasutati Kadi Kriidi poolt koostatud õppematerjali.

Rotermanni kvartal Rotermanni kvartal Rotermanni kvartal