Välispoliitika kursust külastas kaptenleitnant Roman Lukas

23. jaanuaril oli välispoliitika kursusel külas Eesti Kaitseväe Toetuse väejuhatuse ülem kaptenleitnant Roman Lukas, kes on lisaks vastusrikkale ametile ka ajaloouurija.

Kaptenleitnant Lukas andis meile ülevaate Euroopa suurriikide ajaloo tähtsamatest etappidest alates 1870- 1945 ja sealt edasi Euroopa Liidu liikmesmaade koostöö motiividest ning vajadustest. Hr. Lukas oli õpilastele põhjalikult ette valmistanud rühmatöö ülesanded, mille käigus visioneerisime Euroopa Liidu tulevikku kolme riigi – Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa – vaatepunktist lähtuvalt.

Olid äärmiselt huvitavad, praktilisi oskusi andvad ja kaasavad 120 minutit.

Välispoliitika seminaril osalejad ja õp.Tuulika Sooväli-Rosin ütlevad suur tänu kaptenleitnant Lukasele!

välispoliitika kursus