võõrkeelte õppetool

Inglise keele olümpiaadi linnavoorus väga hea tulemus

Inglise keele ülelinnalisel olümpiaadil oli väga edukas Jakob Juksaar 10.a klassist, kes pääses edasi vabariiklikku vooru.

Jakob kirjutas töö teemal Integration of Estonian and English-Speaking Societies Using the English Language.

Õnnitleme ja hoiame pöialt!