Nädal täis värsket õhku, liikumist ja õues õppimist

6.10. novembril toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis innustav ja aktiivne õppeperiood, mille eesmärk oli õppetöö tavapärasest klassiruumist välja viia ning julgustada õpilasi rohkem liikuma ja loodust avastama. Õuesõppenädala jooksul korraldati tegevusi nii koolihoovis kui ka lähedalasuvates parkides, pakkudes õpilastele mitmekülgseid õpikogemusi.

Õuesõppenädala peamiseks eesmärgiks oli suurendada koolipere kehalist aktiivsust, toetades samal ajal nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Õuetundidesse olid kutsutud osalema kõik klassid, õppekoha valis õpetaja vastavalt õppeainele. Valikuvõimalused ulatusid katuseaiast ja staadionitest kuni looduslike metsaaladeni, võimaldades õpetajatel leida kõige sobivama keskkonna õppetöö läbiviimiseks.

Õpetajaid osalesid õuesõppenädala ettevalmistamisel aktiivselt, leides põnevaid lahendusi, et teha õppimine õues mitmekülgseks ja huvitavaks. Ettevõtmisega ühines kogu koolipere, mitmel erineval õppealal viidi läbi 80 tundi. Õpilased hindasid kõrgelt võimalusi õppida väljaspool tavalist klassikeskkonda, mis pakkus igapäevastele koolitundidele vaheldust.

Lisaks tantsis Tallinna Saksa Gümnaasiumi koolipere ühise ettevõtmisena neljapäeva pikal vahetunnil staadionil kolm rahvatantsu, et tähistada mardipäeva ja viia sisse mänguvahetunni traditsioon. Tantsimine ja mängimine tegi tuju heaks ja pakkus palju rõõmu ning lõi ühtsuse tunde.

Vaata, kuidas koolipere tantsu lõi

Õuesõppenädal oli osa Liikuma Kutsuva Kooli väljakutsest “Taas sügise säras õue õppima”. Koolidele soovitati luua võimalusi õppetööks väljaspool traditsioonilist raamistikku, toetades seeläbi õpilaste tervist, õpirõõmu ning looduskeskkonnaga seotud teadmisi.

Kogu koolipere innukas osalemine näitab, et õuesõpe on mitte ainult võimalik, vaid ka meeldiv ja kasulik osa koolipäevast.

Vaata, mida klassid õuesõppetundides tegid:

 

Made with Padlet

 

Erik Remma
Liikuma Kutsuva Kooli töörühm