"Näeme muusikat ja kuulame pilte"

“Näeme muusikat ja kuulame pilte”

See on Tallinna Saksa Gümnaasiumi teistmoodi muusikafestival, mis toimus 1.-12. klasside muusikatundides ajavahemikul 19.09.-30.09.2016 ja oli pühendatud helilooja Arvo Pärdi tintinnabuli stiili 40. aastapäevale.

Festivali raames kuulasid õpilased 1977. a valminud teost „Fratres“ keel- ja löökpillidele ning joonistasid oma muljet, emotsiooni ja nägemust.

Näitus tähistab ühtlasi iga-aastast 1. oktoobril toimuvat rahvusvahelist muusikapäeva.

Kuula!KUULA: https://youtu.be/UIeIRghsD_k

A. Pärdi tintinnabuli-muusikas on palju õhulisust, rohkelt pianissimot ja pause. Tegemist on Pärdi leiutatud kompositsioonitehnikaga, kus meloodia- ja harmooniahelid on omavahel väga ranges seoses ning kogu kompositsioon allub matemaatilisele loogikale.

Kõneldes oma uuest väljenduslaadist, peab Pärt väga oluliseks vaikuse kuulamist oma muusikas: “Enne kui keegi midagi ütleb, peaks ta võib-olla mitte midagi ütlema. Minu muusika on esile kerkinud peale seda, kui ma olen kaua vaikinud, vaikinud sõna otseses mõttes.”

Pärdi tintinnabuli-muusika on eriliselt sissepoole pööratud, enamasti aeglaselt kulgev, heli ja vaikuse piiri kuulatav, meditatiivne.

Samas on tintinnabuli ka muusikaliste vahenditega väljendatav eluhoiak, kus valitsevad tasakaal, taktitunne ja püüd olemuslike väärtuste poole.

Arvo Pärt ise on öelnud, et tema muusikat võib võrrelda valgusega, milles sisalduvad kõik värvid; ainult prisma võib neid värve üksteisest eraldada ja nähtavaks teha; selleks prismaks võiks olla kuulaja vaim.

VAATA: “Näeme muusikat ja kuulame pilte”