Postitused

“Õpetajad peavad olema valmis õppima” – TSG direktori Kaarel Rundu intervjuu ajalehe die Zeit

Neljapäeval, 8. detsembril avaldati Saksamaa ajalehes Zeit intervjuu Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori Kaarel Runduga.

ZEIT ONLINE: Pisa testide tulemused näitasid, et Eestil läks mitmes valdkonnas väga hästi. Mitmes kategoorias oli Eesti parim maa Euroopas. Kas edu taga on koolisüsteem või õpilaste ja õpetajate suhtumine haridusse?

KAAREL RUNDU: Kindlasti mõlemad. Eestis hinnatakse haridust väga kõrgelt ja edendatakse valitsuse poolt. Eestlased on vägagi haridusele orienteeritud ja seavad kõrgeid eesmärke. Enamus õpilasi soovivad minna ülikooli ja seda soosib ka süsteem. Pole oluline, kas õpilase vanemad on rikkad või vaesed – kõigil on võrdsed võimalused haridusele. Haridussüsteemi vaadatakse kui tervikut: lasteaed, kool, gümnaasium, ülikool. Tähtis on veel tugisüsteem. Meil on koolis psühholoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog. Individuaalsed õppekavad koostatakse nii eriti andekatele kui ka nõrkadele õpilastele. Ja õpetajad panustavad väga palju vaatamata sellele, et nad on alamakstud.

ZEIT ONLINE: Kust tuleb õpetajate eriline motivatsioon?

KAAREL RUNDU: Nad näevad oma eriala kui missiooni – õpetajad märkavad, et nad saavad mõjutada tulevikku. Nende kogemust usaldatakse ja neid toetatakse, kui nad uusi õpetamismeetodeid kasutada tahavad ja väljaspool klassiruumi eksperimenteerida julgevad. Praegu lähtutakse Eestis õpikäsitlusest “Õppida võib igal pool”. Mitte ainult klassiruumis, vaid ka ekskursioonil või digiõppes.

ZEIT ONLINE: Tallinna Saksa Gümnaasiumis on Teil ülevaade nii Eesti kui Saksamaa haridussüsteemist. Kus on Teie arvates erinevused?

KAAREL RUNDU: Saksa süsteem on üles ehitatud ühelt poolt traditsionaalsemalt, teiselt poolt ka põhjalikumalt. Kui seal loetakse poolaastas üks raamat ja analüüsitakse seda, siis Eesti tunnis loetakse samal ajal neli kuni viis raamatut ja seetõttu jääb vähem aega neid põhjalikult läbi arutada. Eesti süsteem on avatum uutele õpetamismeetoditele ja suunab õpilasi end ise edasi harima, kasutades selleks erinevaid digitaalseid platvorme ja äppe, mida nad ka ise luua võivad.

ZEIT ONLINE: Eesti koolidesse jõudis digitaliseerimine juba ammu, alates 90-ndate aastate lõpust oli kõikides koolides internetiühendus, programmeerimine oli tunniplaanis. Saksamaa jääb seevastu digitaalses hariduses maha. Mida saaks Saksa hariduspoliitika teha, et järele jõuda?

KAAREL RUNDU: On vaja julgust, et eksperimenteerida. Ma arvan, et Saksamaal vaadatakse kõigepealt riske. Eestimaal ollakse võib olla julgemad vigu tegema ja neist õppima. Edendatakse tahvelarvutite kasutamist õppetöös. Aastaks 2020 minnakse üle digitaalsetele õpikutele ja töövihikutele. Lõpueksameid hakatakse suures osas läbi viima digitaalselt. Loomulikult on veel palju lahtisi küsimusi, aga kõigepealt katsetatakse ja siis parandatakse vead. Õpetajad peavad olema valmis õppima, olema kursis erinevate platvormidega internetis. Lapsed on siin kohati targemad kui õpetajad. Aga õpetajad võivad neile õige tee kätte näidata, kuidas digitaalses maailmas orienteeruda. Pisa testides ei mänginud ju ka rolli see, kuidas õpilased aine omandanud olid, vaid see, kuidas nad oma teadmisi praktiliselt kasutada oskasid.

ZEIT ONLINE: Kuidas saadakse õpetajad nii kaugele, et nad seda teha julgevad?

KAAREL RUNDU: Haridus- ja Teadusministeerium, samuti Haridusamet edendavad digiõpet. Toimub palju koolitusi. Tegelikult toimib asi kõige paremini siis, kui kolleeg oma edulugu teistega jagab. Enamikes koolides toimuvad koolisisesed koolitused kolleegilt kolleegile. Õpilaste koolitused õpetajatele on ka populaarsed, näiteks suhtlusvõrgustiku teemal. Minu kooli üks 4. klassi õpilane, kes oli programmeerimise valikaines parim, hakkas teistele oma teadmisi edasi andma. Mitte ainult õpetaja ei pea klassis seisma, vaid ka õpilased peavad koostöös õpetajaga meeskonnas üksteist toetama. Lisaks on üks osa tasemetöödest 3. ja 6. klassis täielikult digitaalsed. See sunnib õpetajaid sellega tegelema. Muidu ei oska nad õpilasi tasemetöödeks ette valmistada.

ZEIT ONLINE: Eestis on 1,3 miljonit elanikku, Saksamaal elab 80 miljonit inimest ja iga liidumaa hariduspoliitika on tema enda otsustada. Millist rolli mängib ühiskonna suurus, kui tahetakse muutusi koolisüsteemis ellu viia?

KAAREL RUNDU: Loomulikult on neid sellises väikeses riigis nagu Eesti kergem ellu viia. See aga ei tähenda, et see Saksamaa jaoks teostamatu on. See on poliitiline otsus. Need, kes õppekavasid koostavad ja otsuseid vastu võtavad, peavad asjaga tegelenud olema ja tunnevad uute meetodite eeliseid ja riske. Ja jälle on tähtis edulugusid jagada.

ZEIT ONLINE: Saksamaal on keeruline tüdrukuid tehnikast ja loodusteadustest vaimustuma panna. See õnnestub Eestis paremini. Millist rolli täidavad koolid selle juures?

KAAREL RUNDU: Meil on pigem probleem poisse nii kaugele saada. 60% kõrgkoolilõpetajatest on naised. Pisa testides selgus aga, et poisid jõuavad järele. Esile tõsteti karjäärinõustamist meie koolides. Õpilasele tutvustatakse võimalusi ja valikuid juba väga vara. Loomulikult on tähtis ka stereotüüpide murdmine. Paljud tüdrukud Eestis on orienteeritud IT-le. Kui nad sellega varakult kokku puutuvad ja märkavad, et nad seda hästi oskavad, siis võtavad nad hiljem sellest võimalusest kinni. Mida laiemad on valdkonnad, millega õpilased juba esimesest üheksanda klassini tegelevad, seda mitmekesisemad on nende otsused elukutse valikul.

ZEIT ONLINE: Kuidas saadakse õpilased nii kaugele, et nad tundmatuga tegelevad?

KAAREL RUNDU: Eestis on päev, mille nimi on “Tagasi kooli”. Vilistlased kutsutakse kooli oma elukutsest rääkima. Kui näiteks 6. klassi õpilased, kes majandust veel ei õpi, eksperdi käest kuulevad, kuidas pangad toimivad, siis on see nende jaoks uus lähenemine. Kui oodata, millal uued teemad õppekavasse tulevad, võivad nad olla juba juba vananenud, nagu IT valdkonnas. Me kutsume selle asemel külla Start-up-e, kes oma kogemustest räägivad. Seejärel võivad õpilased õppetöö ühe osana oma firma luua. Mida rohkem tegelikku elu kooli tuua, seda konkurentsivõimelisemad on õpilased. Kõikides Tallinna koolides on nüüd 3D-printer. Õpilased võivad seda kunsti-, informaatika- ja tööõpetusetunnis või oma õpilasfirmade tootmises kasutada.

ZEIT ONLINE: Mida õpib riik Pisa testidest, kui kõik tegelikult juba hästi toimib?

KAAREL RUNDU: Eelmine Pisa test aastast 2012 näitas, et meie õpilased olid koolis küll head, aga mitte väga õnnelikud, ning seetõttu puudusid tihti. See ei pea nii olema. Kõikidel õpilastel ei pea matemaatikas neljad ja viied olema, kui neil on annet mõnes teises aines. Eesti õpilased olid ka kuulamises ja lugemises paremad kui rääkimises. Sellepärast tegeleme me näiteks oma koolis praegu sellega, et õpilastele suulise hinde kaudu rohkem tagasisidet nende aktiivse kaasatöötamise kohta anda, nagu Saksmamaal. Mida rohkem riigid oma kogemusi vahetavad ja teistelt õpivad, seda paremaks muutub meie haridussüsteem tervikuna.

Tõlkis: Margit Tammekänd

Originaallugu: “Die Lehrer müssen bereit sein, zu lernen”

Kelly Sildaru võitis teist aastat järjest Dew Touri

USA-s Breckenridge’is 9.-10. detsembril toimunud freestyle-suusatamise Dew Touri pargisõiduvõistlused võitis naistest teist aastat järjest Kelly Sildaru (8.c), kes tänavu kogus 159,33 punkti.

Loe lähemalt: Kelly Sildaru võitis teist aastat järjest kuulsa Dew Touri

Kelly Sildaru

Murrame klassitoa piire

TSG algatused õppekeskkonna muutmisel leidsid kajastust Õpetajate lehes.

Õpilased hoiavad asju, kui ise nende valmimisel osalevad,” lausub saksa gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu. „Kooliruum peab muutuma kogukonnaruumiks, et ka teised saaks sinna tulla.”

Loe artiklit: Murrame klassitoa piire

Kuula: vestlevad õpetaja Anu Kušvid ja vilistlane Ester Rooste

Tallinna Aasta Õpetaja Anu Kušvid ja tema endine õpilane Ester Rooste, meie kooli vilistlane ning praegune Inglise Kolledži õpetaja käisid laupäeval, 8. oktoobril KUKU raadio naistesaates vestlemas õpetajaameti mõningatest tahkudest.

PRESSITEADE: Tallinna Saksa Gümnaasium koolitab sügisest korvpalli ja käsipalli noorkohtunikke ning abitreenereid

Eeloleval sügisel on Tallinna Saksa Gümnaasiumi 10. klassi astuvatel õpilastel võimalus läbida kolme aasta jooksul valikkursus, millel nimeks noorkohtuniku ja abitreeneri moodul.

“Õppekava hõlmab spordialade teoreetilist ja praktilist koolitust, selle läbinud õpilastel on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam,“ tutvustas Saksa Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu. Projektis löövad lisaks koolile kaasa Eesti Olümpiakomitee, Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus, Eesti Korvpalliliit ja Eesti Käsipalliliit.

Käsipalliliidu poolt veab ettevõtmist endine tippmängija ning kooli vilistlane Martin Noodla. “Kindlasti kasutame aega, mis on mõeldud koolis uurimistöödeks, samuti kaasan huvilisi õhtustele Audentese poiste treeningutele ning juba toimuvatele koolitustele,” rääkis Noodla. “Edasi saavad kohtunikud noorteturniiridel kätt proovida, miks mitte ka organisatoorse poole pealt kaasa aidata. Seega, püüame teooria kohe praktikas ellu viia,” lisas ta.

Käsipalliliit panustab järjest enam koolitussüsteemi kvaliteeti ning algatus on hea väljund, kuidas kaasata noori. “Mind rõõmustab, et tegemist on innovaatilise mõttega, millest saavad kasu kõik osapooled,” sõnas Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Rain Epler.

Eesti Korvpalliliidu presidendi Jüri Ratase sõnul näevad nad kooli algatuses ja süsteemses koolitamises suurt väärtust. “Projekt annab lisaväärtust nii õpilastele kui ka kogu kooliperele, samuti seotud aladele ja spordile,” sõnas Ratas. Korvpalliliit kaasab lektoritena nii rahvuskoondiste treenereid kui ka endiseid mängijaid. Kohtunike tööst räägib alaliidu kohtunike divisjoni juht Aare Halliko. “Treeneri kutsekvalifikatsiooni tasemekoolitus toimub koostöös Tallinna Ülikooliga. Hindan neid reaalse koostööpartnerina väga kõrgelt,” lisas Ratas.

Reaalset tulemit loodab ideest ka Eesti Olümpiakomitee. “Eestis on mitmeid sportlikke koole, kus lisaks haridusele panustatakse ka õpilaste kehalisele harimisele. Tõestuseks spordi ja liikumise väärtustamine, välja arendatud sportimisvõimalused ja lisavõimalused ning paindlikkus spordiga tõsisemalt tegelevate noorte jaoks,” lausus olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju. “Tallinna Saksa Gümnaasium on sporti soosiva hoiaku ja keskkonnaga pikki aastaid silma paistnud. Uus vabaaine on väga hea lahendus Eesti spordielu arengule kaasa aitamisel,” kiitis Raju.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis õppinud spordipere on muljetavaldav. Näiteks on kooli lõpetanud käsipallurid Riho-Bruno Bramanis, Martin Noodla, Valdar Noodla ja Jürgen Rooba. Kuulsamatest korvpalluritest on vilistlaste seas Gert Kullamäe, Janar Talts, Siim-Sander Vene ja Janne Rits. Olümpial on osalenud ujujad Martin Liivamägi, Kardo Ploomipuu ja Miko Mälberg, iluuisutaja Margus Hernits, tennisist Maret Ani, kergejõustiklased Evelin Talts ja Donald-Aik Sild. Kooli vilistlane on ka jalgpallur Henri Anier ning praegu õpivad koolis vigursuusatajad Kelly ja Henri Sildaru.

Tallinna Saksa Gümnaasium on pikkade sporditraditsioonide ja heade sportimisvõimalustega kool. Tallinna koolinoorte spordimängudelt, mida on korraldatud 33. korda, on võit koju toodud lausa 25. korral.

Täpsem info 10. klassi sisseastumise kohta: https://saksa.tln.edu.ee/vastuvott/10-klass/, registreerimine koolikatsetele: http://bit.ly/TSG-10klass-2016

Lisainfo:

Kaarel Rundu
Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor
direktor@saksa.tln.edu.ee
+372 6 522 240

Vaata lisaks:

ERR: Tallinna Saksa Gümnaasium koolitab sügisest korvpalli ja käsipalli noorkohtunikke ning abitreenereid

DELFI: Tallinna Saksa Gümnaasiumis hakatakse koolitama korvpalli ja käsipalli kohtunikke ning treenereid

Tallinna TV: Tallinna Saksa Gümnaasium hakkab koolitama noorkohtunikke ja abitreenereid

 

Tervitused Kellyle

Pildigalerii: Tervitused Kelly Sildarule

X-Mängude võitja Kelly Sildaru istus taas koolipinki (ERR)

Galerii: Kelly Sildarule korraldati koolis pidulik vastuvõtt (ERR)

FOTOD JA VIDEO: Kelly Sildaru esimene koolipäev pärast X-Mängude võitu – sõna saavad õpetajad ja klassikaaslased (Delfi)

 

 

Palju õnne, Kelly!

Tallinna Saksa Gümnaasium õnnitles täna Kelly Sildarut X-Mängudel saadud tiitli puhul tema juba legendaarseks saanud tantsuga.

Vaata videot:
http://noortehaal.delfi.ee/news/videod/delfi-video-voimas-kelly-sildaru-koolipere-annab-oma-onnitlused-edasi-tema-kuulsat-voidutantsu-tantsides?id=73576149

Pildigalerii: Õnnitlused Kelly Sildarule! TSG tantsib

Kelly Sildaru võitis X-Mängudel kuldmedali

Kelly Sildaru (7.c) võitis 28. jaanauril 2016 maailma mainekaimal ekstreemspordivõistlusel ehk X-Mängudel vigursuusatamise naiste pargisõidus kuldmedali.

Loe lähemalt ja vaata videot siit

Kelly Sildaru võitis X-Mängudel kuldmedali

Kelly Sildaru võitis X-Mängudel kuldmedali. Foto: Andres Putting