Tag Archive for: tunnustus

Tallinna Haridusameti tunnustus meie koolile konkursil „Õnnelik õppija“

Tallinna Haridusamet tunnustas meie kooli haridusasutuste personaliprojekti konkursil „Õnnelik õppija“.

Projekti keskmes oli alustavate õpetajate toetamine õpiringi kohtumiste kaudu.

Projekti lühikirjeldus

Meie kool võtab igal aastal tööle 3-5 uut õpetajat, kes vajaks tuge esimestel tööaastatel. Lähtuvalt teooriast ja praktilisest vajadusest oli antud projekti eesmärk luua alustavaid õpetajaid toetav koostöögrupp suurendamaks õpetajate enesetõhusust ja toetamaks seotustunnet organisatsiooniga. Grupp kohtub üks kord kuus arutlemaks koos erinevate teemade üle, mis on alustava õpetaja jaoks kõige probleemsemad või millest õpiringis osalejad ise sooviks rohkem teada. Vajadusel on kaasatud eksperdid väljastpoolt kooli või tehakse vabas vormis ja õhkkonnas kohtumisi (koos kokkamine, ühised jalutuskäigud õues jne). Fookus on eelkõige üksteise toetamine ning parimate praktikate jagamine.

Alustavate õpiringi õpetajatest on tekkinud sõpruskond, kuhu uutel õpetajatel on igal aastal lihtne sulanduda, sest nad on toetavad ja avatud, kuna on olnud ise samas situatsioonis. Tänu sellele on alustavad õpetajad ka koolielus nähtaval kohal ja võtavad sellest aktiivselt osa.

 

Mustamäe pärjas TSG tegusaid noori

Mustamäe tegusate tunnustamiseks korraldab Mustamäe Linnaosa Valitsus juba viiendat aastat kooliõpilaste tunnustusüritust „Unistuste lainel!“. Selle aasta konkursi võitjate autasustamine toimus kolmapäeval, 7. detsembril Mustamäe Kaja Kultuurikeskuses.

Suur rõõm on meie noorte üle, keda sel aastal pärjati mitmes kategoorias!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilasesindus ideega “Vahvate sokkide ja susside päevad” – HEA IDEE võitja.

Antud projekt sündis sellest, et õpilased märkasid, et koolis on vahetusjalanõude kandmine probleem, ja leidsid loova viisi, kuidas sellele tähelepanu tuua. Leiti, et tore oleks teha üleskutse, kus kõik kannavad kaks päeva järjest vahvaid sokke või susse, et pöörata tähelepanu kooli puhtusele ja vahetusjalanõude kandmise olulisusele. Samuti valmistasid õpilased video, et teemale veel suuremat tähelepanu tõmmata.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi Erasmus+ noortegrupp – TEGUS NOORTEGRUPP kategooria võitja.

Noored lõid mais toimunud projektis videoinstallatsiooni Ukraina toetuseks, kasutades selleks isetehtud animatsioone, monteeritud videolõike ja teibikunsti. Nad tegid koostööd videokunstniku Taavi Varmi ja Ukraina muusiku Oleksii Zinchenkoga. Videoinstallatsiooni esmaesitlus toimus 4. mail Tallinna Saksa Gümnaasiumi aulas. Oktoobris korraldasid samad õpilased disaineri Hugo Makaroviga Erasmus+ projekti raames Lissabonis kooli tänavakunstiera- ja fotonäitust. Tallinna Saksa Gümnaasiumist pärit võidumeeskond on näidanud, kui oluline on seista euroopalikke väärtuste eest, austada üksteise kultuuri ja teha viljakat koostööd läbi kunsti.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilane Leo Bartosik – MUSTAMÄE 2022. AASTA NOOR.

Leo võitis koolinoorte arhitektuurikonkursi. Konkursi ülesanne oli pakkuda lahendusi Kiviõli linna lammutavate korterelamute maa-alale. Leo töö kandis nime “LABORATOORIUM“. Kohtunikud kommenteerisid tema tööd järgnevalt: „Ainus töö, kus oli mõeldud puuetega inimeste peale. Ala kasutused on rikkalikult ja põhjalikult läbi mõeldud, nimetused erinevatele aladele sisaldavad juba vihjeid olustikust ja visiooneeritavast (m)elust. Vaated hoonetest on ilmekad ja annavad elavalt edasi materjalide kasutust ja kirjut keskkonda.”

Tallinna linna tunnustused meie kooliperele

Reedel, 7. oktoobril anti parimatele Tallinna haridustöötajatele üle tunnustused.

Meil on põhjust rõõmustada ja uhkust tunda, sest tunnustuse pälvisid:

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Ivi Olev

Aasta tugispetsialist – Pille Korsten

Palju õnne!

Ivi Olev ja Pille Korsten

Loe lisaks

On selgunud Tallinna parimad õpetajad

 

TSG tunnustab kolleege

TSG Aasta Õpetaja 2022 – Virve Oim Read more

Tallinna Haridusameti tunnustus TSG hoolekogule

Tallinna Haridusameti pidulikul õppeaasta lõpetamisel 8. juunil tunnustati Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoolekogu tiitliga “Tallinna hoolekogu 2022”.

TSG hoolekogu on olnud suurepäraseks koostööpartneriks ja vajadusel ka kriitiliseks sõbraks ning aidanud kriisiperioodil kooliperet nõu ja jõuga. Mõelnud kaasa erinevatel päevakorralistel teemadel, aidanud kooli uut arengukava valmistada, näidanud üles hoolt ja hoolimist kõigi koolipere liikmete suhtes.

Suur ja südamlik tänu teie panuse ja koostöö eest Karin, Kai, Kaidi, Liis, Teet, Gabriela, Ivi ja Marje!

Hoolekogu nimel võttis tunnustuse vastu TSG hoolekogu esinaine Karin Kollo.

TSG hoolekogu

Kooli KiVa-tiim tänab ja tunnustab!

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kogu kooliperega koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Kooli KiVa-tiim tänas ja tunnustas omalt poolt õpetajaid, kes on jäänud esimesel õppeaasta poolel eriti silma just sellega, et on panustanud järepidevalt kiusamise vähendamisesse. Õpetajad märkavad, sekkuvad ja aitavad!

Silmapaistva panuse kiusamise vähendamisse on andnud:
Aili Rundu
Külli Veerme
Pille Pirn

Eraldi soovib KiVa-tiim välja tuua õpetaja Kaido Saksa, kes ulatas meie tiimile abistava käe. Oleme tema toetuse eest väga tänulikud!

Hoolime ja märkame üksteist. Koostöö on elu saladus!

TSG KiVa-tiim:
Avely Kasela, Pille Korsten, Kertu Pildre, Irina Tšalei

TSG tunnustab kolleege

TSG Aasta Õpetaja 2021Reet Jõgeva Read more

TSG juunikuu klassijuhataja on Riina Jõgi

Tallinna Saksa Gümnaasiumi juunikuu klassijuhataja tiitlit kannab 8.c klassijuhataja Riina Jõgi.

Lapsevanemad ja õpilased räägivad temast nii:
Riina Jõgi

 • Ta on väga mõistlik ja jutukas, oskab absoluutselt iga probleemi ja asjaga aidata ja toetada, uurib õpilaste käest kuidas neil läheb ja püsib kursis kõigega. Oskab juhatada klassi ja on mega hea tundide andmises ja klassikorra hoidmises.
 • Ta on tohutult mõistev, hooliv ja toetav.
 • Ta näitab välja huvi oma õpilaste seisu vastu igas mõttes. Olgu see mentaalse poolega seotud või kooliga või mida iganes, aga ta on ülimalt tore õpetaja ja ta kindlalt väärib seda!!
 • Parim klassiõpetaja, keda tean.
 • Klassijuhataja Riina Jõgi on alati vajadusel olemas nii laste kui lastevanemate jaoks.
 • Väga tore klassijuhataja, aitab probleemidega, suhtleb avatult ja korraldab lastele meeldejäävaid üritusi.
 • Väga avatud, abivalmis, jutukas ja on alati valmis õpilastega igal teemal rääkima ja nende muresid kuulama.
 • Ta on väga inimestele orienteeritud, on heaks eeskujuks oma väärtustega.
 • Super asjalik, osavõtlik ja empaatiline klassijuhataja!
 • Kõige südamlikum ja silmaringi arendavam õpetaja.
 • Kõige ikoonilisem, stiilsem, naljakaim ja ustavam õpetaja, kes toetab sind alati läbi igasuguste raskuste. Tunnid temaga pole kunagi igavad.
 • Üks parimaid õpetajaid Tallinna Saksa Gümnaasiumis.
 • Teeb alati kõik tunnid rõõmsamaks, isegi kõige raskemal ajal.
 • Innustav ja hooliv õpetaja.

Palju õnne!

Täname märkajaid!

Tallinna linna tunnustused meie kooliperele

Parimate tunnustamine on Tallinna Haridusameti pikaajaline traditsioon, et igal kevadel õppeaasta kokku võtta „Tallinn tänab ja tunnustab“ parimate tunnustamisega.

2021/22. õppeaasta on Tallinnas klassijuhataja teema-aasta, mille eesmärgiks on tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Meie kool sõlmis Tallinna Haridusametiga klassijuhataja teema-aasta heatahtelepingu.

Tunnustati klassijuhatajaid, kes alustasid klassijuhataja karjääri 2020/21. õppeaastal. Meie kooli toredat uued klassijuhatajad on: Aina Saares, Getter Killing  ja Kätlin Heinroos.

Tunnustati õpilasi, kes on olnud parimad ülelinnalistel ainevõistlustel saksa keeles: Kadri-Ann Lainde ja Sandra Meltsas.

Tänati ka saksa keele õpetajaid: Alexander Voss, Kaja Reissaar ja Kätlin Heinroos.

Tunnustati komisjonide esimehi, kelle eestvedamisel toimusid olümpiaadide kooli- ja piirkonnavoorud. Meie koolist pälvis tunnustuse Ivi Olev.

Klassijuhatajast, armastusega

Tallinna Haridusamet ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsusid kevadel Tallinna koolide õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi osalema kirjatalgutel „Minu klassijuhataja“.

tänukiriKirjutajate hulgas oli nii algklassilapsi, põhikooliõpilasi, gümnasiste kui ka neid, kel koolitee ammu selja taga.

Kirjatalgute mõte oligi pöörata suuremat tähelepanu klassijuhataja tähtsale tööle ja tema rollile väärtuskasvatajana. Sai kinnitust, et meie koolides on palju suurepäraseid õpetajaid, kes igati tunnustust ja tähelepanu väärivad.

Kirjatalgute žürii  tõstis esile kümme omanäolisemat tööd.
Tunnustuse pälvisis ka Marleen Juhanson (11.c), kelle “Armastuskiri klassijuhatajale” annab mõista, et nii klassil kui ka klassijuhatajal on vedanud – teineteisest peetakse lugu ja oma tänulikkust näidatakse välja.

Palju õnne!

Loe Marleeni lugu siin