Tallinna õpilasesinduste mõttekoda

Tallinna koolide õpilasesinduste mõttekoda kogunes meie koolis

7. detsembril said Tallinna Saksa Gümnaasiumis kokku Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Nõmme ja Põhja-Tallinna koolide õpilased.

Toimus teine Tallinna koolide õpilasesinduste mõttekoda. Esimene mõttekoda leidis aset 28. novembril Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

Tallinna Haridusamet mõttekoja ellukutsujana peab oluliseks, et linna hariduselu kujundamisel saaksid kaasa rääkida ka õpilased.

Ürituse raames saadi ülevaade, kuidas on üles ehitatud meie kooli õpilasesindus ja millega nemad meie majas tegelevad. Kui palju õpilased osalevad ja saavad kaasa rääkida juhtkonna töös. Toodi välja, et meie kooli õpilasesindus võiks olla mentoriks ka teistele koolidele, kuna meil on toimiv süsteem õpilasesinduse sees ja väga hea koostöö kooli juhtkonnaga.

Noored osalesid grupitöös, kus arutati, kuidas muuta õpilasesinduse tegevus nähtavamaks, kuidas motiveerida õpilasesinduse liikmeid, kuidas muuta õpilasesinduse töö juhtkonnale ja õpetajatele nähtavaks, millised on õppijate ootused seoses tunnustusega nii kooli kui linna tasandil ja palju muud.

Lisaks tutvustas Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia projektijuht Teele Ilvest õpilasakadeemiat – mis see on ja mis seal teha saab.

Aitäh Haridusametile ürituse korraldamise eest, Tallinna Ülikoolile õpilasakadeemia tutvustamise eest ja meie kooli õpilastele Jane Cathlyn Meigasele (10.c), Roland-Markus Miitrale (8.a) ja Laura Heleene Trikkonenile (10.a) meie kooli õpilasesinduse töö tutvustamise eest!

Uute kohtumisteni!