haridusameti tunnustus 2016

Haridusamet tunnustas meie kooli

31. mail toimus 2015/2016 õppeaasta lõpu pidulik vastuvõtt haridusasutuste juhtidele ning haridusasutuste ja õpetajate tunnustamine Lillepaviljonis.

Tallinna Saksa Gümnaasiumile omistati järgmised tunnustused:

Tallinna Koolinoorte XXXIV Sportmängude II koht põhikoolide arvestuses

Tallinna Koolinoorte XXXIV Sportmängude III koht gümnaasiumide arvestuses.

Need tunnustused tõendavad, et meie kooli kehalise kasvatuse õpetajate poolt juhendatud põhikooli ja gümnaasiumi õpilased kuuluvad Tallinna parimate hulka! Kokku osalesid õpilased 16. erineval spordialal, mis näitab, et tegemist on lausa multitaletidega!

Ka meie kooli püüdlusi keskkonnateadliku ja muutuva õpikäsituse rakendamise osas tunnustati.

Koolile omistati tiitel – Uuenev haridusasutus 2016: Me õpime kõikjal.

Tegemist on tunnustusega, mis omistati koolidele, kes tegutsevad uuendustega, mis muudavad õppimise ja õpetamise huvitavamaks. Meie kool osales konkursil koolihoovi projektiga, mis valmis tänu õpilaste, lapsevanemate ja kooli töötajate koostööle. Suur tänu kõigile, kes aitasid projekti ellu viia! Suur rõõm on tõdeda, et koolihoov on aktiivselt kasutusele võetud nii õppetöös kui ka vaba aja sisustamisel.

haridusameti tunnustus 2016