Julie Friedman

Külalised inglise keele tundides

6. detsembril külastas 10.c ja 11. b klassi inglise keele tunde Julie Friedman, et rääkida USA valimiste eripärast.

Julie Friedman on omandanud CUNY Brooklyni kolledžis magistrikraadi dramaturgias ja teatrikriitikas ning on aastaid töötanud Ohios Dobama teatri juhina. Eestis juhib Julie ka inglise keele klubi TalTechis.

Tundides arutlesime selle üle, kuidas USAs valimisi korraldatakse, millised on sealse süsteemi plussid ja miinused võrreldes Eesti valimissüsteemiga. Samuti oli õpilastel võimalus küsida ka muude teemade kohta, näiteks, kuidas toimib Ameerika tervishoiusüsteem, milline osariik oleks parim elupaik ja nii edasi.

Julie ja Epp, täname huvitavate tundide eest!

Külalisesinejad: Epp Kirss ja Julie Friedman

Inglise keele õpetaja Mariia Shchelkova