KUUBIK – teaduskooli veebipõhine matemaatikavõistlus

Sel õppeaastal toimus „Kuubik“ kahes vanuserühmas: 3. – 6. klassi ja 7. – 9. klassi õpilased. Ülesandeid lahendati 12. novembrist 2015 kuni 16. märtsini 2016.

Võistlus toimus neljas voorus. Igas voorus anti lahendada 8 ülesannet. Paremusjärjestus toodi eraldi välja iga vooru arvestuses ja kokkuvõttes. Võistluse formaat lubas liituda võistlusega mistahes voorust või osaleda vaid mõnes voorus.

Kokku osales 1023 õpilast 161 koolist. Meiegi kool oli esindatud.

Nooremas vanuserühmas saavutas 749 õpilase seas 35. koha Triin Erala 4.b klassist.

Palju õnne!

Ülesannete ja tulemustega saab tutvuda aadressil: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/voistluse-kuubik-arhiiv