Tõlkevõistlus kui väljakutse sobivate sõnade leidmiseks

Juba neljandat korda toimus Tallinna 21. Kooli initsiatiivil „Saksa kevade“ raames üleriigiline tõlkevõistlus. Projekti partneriteks olid siin muuhulgas Goethe Instituut ja suursaatkonnad Saksamaalt ja Austriast.

Võistlusel ei tõesta õpilased mitte ainult oma saksa keele oskust, vaid vajavad ka erilist keeletunnetust oma emakeeles, et proosatekste sõnaraamatu abiga saksa keelest eesti keelde tõlkida.

Pärast hindamist asjatundliku žürii poolt tunnustati piduliku tseremoonia raames võitjaid 7.-9. ja 10.-12. klassi kategoorias (1., 2 ja 3. võõrkeel eraldi):

7.-9. klasside arvestuses võitis väärika 1. koha Joonas Sooneste (9.a).

Gümnaasiumiõpilaste arvestuses tuli 1. kohale Triin Erala (11.a), Susanna Sarapuu (10.a) kindlustas omale 2. koha.

Õnnitleme tõlkijaid suurepäraste tulemuste puhul!

Tekst ja foto: Alexander Voss

TSG_Wettbewerb