Loodusfoto konkurss “Kevade märgid”

TSG loodus- ja reaalainete õppetool kuulutab välja loodusfoto konkursi “Kevade märgid”.

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: 1. -5. klass, 6. – 9. klass, 10. – 12. klass ja õpetajad. Iga osaleja võib esitada võistlusele ainult ühe foto.

Tööde esitamise aeg on 28.03 – 13.04.2016.

Fotosid ootame digitaalsel kujul järgmisele meiliaadressile: mihkel.kuusksalu@saksa.tln.edu.ee.
Failile lisada foto märksõna, autori nimi ja klass.

Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset.
Parimatele auhinnad ja fotode avaldamine kooli koduleheküljel.