Märkame last, keda ohustab koolist väljalangemine

eKool on koostöös mõttekojaga Praxis töötanud välja rakenduse Häirekell, mille eesmärk on pakkuda klassijuhatajale tuge õpilaste õpiprobleemide märkamisel ja neile reageerimisel.

Õpetajate Lehes kirjeldab meie kooli HEV koordinaator Pille Korsten, kuidas tema on eKooli Häirekella rakenduse õpilaste toetamiseks tööle pannud.

Loe artiklit siin:

Märkame last, keda ohustab koolist väljalangemine. Tanel Keres. Õpetajate Leht, 28.10.2022