roheline kool

Osake rohelise kooli ideest

2.a klassi õpilaste loodusõpetuse praktiline ülesanne:
Jälgida seemnest taime idanemist, arengut ja kasvamist.
Taimede ja taimeosade tundmaõppimine.
Taimede kasvamiseks on vaja valgust, soojust, vett, toitesoolasid ja süsihappegaasi.
Taimede kasulikkus ja toiduks tarvitamine.