Tag Archive for: saksakeelne osakond

Planeerimismäng “Kliimaneutraalne linn”

9.a klass osales 12. oktoobril Goethe-Instituudi loodud planeerimismängus “Kliimaneutraalne linn”.

Õpilased said endale rollid, näiteks linnapea, aselinnapea, Pensionäride ühingu “Hõbesurfar” esindajad, Perede Liidu esinadajad jne., ning nende ülesandeks oli muuta väljamõeldud linn Fonta 2030. aastaks kliimaneutraalseks.

Meie klassil laabus koostöö päris hästi, kuid eriarvamuste tõttu ei olnud võimalik vastu võtta mõnda ettepanekut, mis oleksid rohkem kaasa aidanud linna kliimneutraalsemaks muutmisel. Vastu võeti siiski tähtsad ettepanekud, näiteks: kogu linna hõlmav 3- liiniline metroo, päiksepaneelide paigaldamine kortermajadele ja tuuleenergia suurem kasutuselevõtt.

Mäng suunas meid mõtlema, kuidas jõuda kokkuleppele ja õppisime, kuidas väidelda ning oma argumente esitada. Kõigile jäid küll mängust erinevad emotsioonid, aga võib kindel olla, et see pakkus kõigile nalja ja rõõmu.

Planeerimismängus esitatud ettepanekud võeti videosse, mis konkureerib Läti, Leedu, Tšehhi ja India õpilaste videotega. Kõikides nendes maades viidi läbi planeerimismäng ning enam kui 800 õpilast kohtuvad Interneti vahendusel 30. novembril toimuval lõpuüritusel.

Õpilasi juhendasid õpetajad Ivi Olev ja Küllike Kütt.
Täname Erik Joasaaret ja Erik Remmat toetuse eest.

Tekst: Toomas Pertel (9.a klass)

Vaata video

Saksa keele õppimise etapid meie koolis

9. ja 16. septembril said paljud õpilased kätte oma Saksa I astme keelediplomid (DSD I) ja keeletestide sertifikaadid (Vergleichsarbeit A1/A2), mis tõendavad nende häid tulemusi saksa keele õppimisel.

See on põhjus õnnesoovideks, aga ka võimalus heita pilk saksa keele õppimise etappidele TSG-s.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis on saksakeelse osakonna õpilastel oma gümnassiumiõpingute lõpus ainulaadne võimalus Baltikumis omandada Eesti gümnaasiumi lõputunnistus ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus. See tohutu saavutus on aga võimalik vaid tänu aastatepikkusele tööle keelega – saksakeelses osakonnas isegi viies aines.

Juba 5. klassis (valikklassides ka juba 4. klassis) tõestavad õpilased oma keeleoskust rahvusvahelises A1 taseme keeletestis (Internationale Vergleichsarbeit A1). 7. või 8. klassis järgneb rahvusvaheline A2 taseme keeletest (Internationale Vergleichsarbeit A2). Mõlema formaadi puhul on tegemist eksamitega, mille töötab välja ja mille eest vastutab Saksamaa Välismaise Koolihariduse Keskus (Zentralstelle für das Auslandschulwesen– lühidalt ZfA). Testidega kontrolitakse nelja osaoskust: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine.

Keeletaseme testide puhul on tegemist kvaliteedi garantii või õppetöö tõhustamise meetmega, mis hindab õpilaste õppetöös edasijõudmist teel Saksa keelediplomini. Saksa I astme keelediplomi eksamit saab TSG-s sooritada erinevates klassides – saksakeelses osakonnas toimub see tavaliselt 8. klassis ja Eesti osakonnas 9. klassis. Diplom tõendab üleüldist keeleoskust B1 tasemel.

11.b klassi õpilased alustavad ettevalmistusi Saksa II astme keelediplomi eksamiks, mille nad sooritavad 12. klassi alguses. Siin on eesmärgiks saavutada B2/C1 keeletase. Saksa II astme keelediplom on tõendiks Saksamaa kõrgkoolides õppimiseks vajaliku keeleoskuse kohta.

Õpilasi toetevad nende keeleõpingutel kogenud ja kompetentsed kolleegid, kes kogu südamest nii tunnis kui väljaspool tundi, saksa keelele ja selle õpetamisele pühenduvad. Suur tänu nende töö eest!

Tekst: Alexander Voss ja Küllike Kütt
Tõlge: Margit Tammekänd
Fotod: Alexander Voss

Triin Erala saavutas väitluskonkursil „Jugend Debattiert” 3. koha

26.- 29. septembril 2022 toimus väitluskonkursi “Jugend debattiert MOSOE“ XVI rahvusvaheline finaal – seekord lõpuks jälle kohapeal.

Võistlusel Budapestis väitlesid omavahel 22 osavõtjat 11 erinevast Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa riigist, et peale kaht kvalifikatsioonivooru ja poolfinaali suurde finaali pääseda. Eesti eest läksid starti Triin Erala (TSG) ja Emma Jaanson (KSG), kes olid olnud Eesti finaalis edukad. Neid saatsid vilistlane Silja Janu (12.a) ja juhendaja Alexander Voss.

Väitlused toimusid järgmistel teemadel:

Kvalifikatsioon 1:

Kas gümnaasiumiosas tuleks sisse viia õppeaine „ praktiline elamine“?

Kvalifikatsioon 2:

Kas üksinduse vastu võitlemine (nagu Suurbritannias) peaks saama valitsuse ülesandeks?

Poolfinaal:

Kas kõigis Euroopa Liidu riikides tuleks sisse viia või taastada ajateenistus?

Finaal:

Kas Euroopa Liidu Nõukogu peaks otsustama häälteenamusega?

Pärast pikki põnevaid väitlusi õnnestus Triinul pääseda finaali. Väitluses, mida iseloomustas väitlejate ausus, koostöö ja kollegiaalsus, saavutas ta lõpuks suurepärase 3. koha. Teised kohad said: Markéta Poulíková, (1. koht, Tsehhi), Šárka Dusová (2. koht, Tšehhi) ja Selen Ali (4. koht, Bulgaaria).

Silja Janu:

„Selles aastal osalesin ma vilistlasena, mitte väitlejana, ja see oli minu jaoks täiesti uus ja põnev kogemus. Ma sain osaleda žürii töös ja põnevates vaba aja tegevustes, nagu näiteks vilistlaste õhtul. Peale selle kohtusin ma seekord teiste vilistlastega ka isiklikult – mitte ainult veebis – ja ma osalen väitluskonkursil „Jugend debattiert“ vilistlasena kindlasti ka järgmistel aastatel.“

Emma:

„Isegi lennujaamas ei jõudnud mulle veel kohale, et me lõpuks ometi Budapesti rahvusvahelisele finaalinädalale lendame. Sellest hetkest, kui me oma hotelli jõudsime, kuni selle hetkeni, kui me jälle ära sõitsime, ei olnud mul kordagi igav. Neid kõiki erinevaid tundeid, mida ma võistluse ajal kogesin, ei unusta ma ilmselt niipea: esmase tundmaõppimise ärevus, närvilisus enne väitlusi, pettumus, aga siis ka rõõm ja uhkus teiste väitlejate üle. Peale selle ootan ma väga, et saan tulevikus vilistlasena projektis kaasa lüüa.“

Triin Erala:

„See nädal Budapestis oli tõenäoliselt põnevaim, aga ka stressirohkeim nädal minu elus. Oli väga tore tundma õppida uusi inimesi erinevatest maadest ja külastada Budapesti kauneimaid paiku. Iga vooruga, kust ma edasi pääsesin, sai mulle aga selgeks, et pean järjest rohkem valmistuma järgmiseks väitluseks, ja et vaba aega jääb selle võrra vähemaks. Kuid see tasus kindlasti ära ja ma olen 3. kohaga väga rahul. Ma igatsen juba praegu Budapesti ja jääks sinna hea meelega vee paariks nädalaks. Õnneks saan ma järgmisel aastal vilistlasena osa võtta ja jälle reisida.“

Tekst ja fotod: Alexander Voss
Tõlge: Margit Tammekänd

 

VIDEO: 25 aastat saksakeelset osakonda

23. septembril toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumi aulas pidulik aktus, millega tähistasime oma saksakeelse osakonna 25. tegutsemisaastat.

“Õpetajate lehes” ilmus pidupäeva puhul õpetaja Anu Kušvidi artikkel.

Loe artiklit siin:

25 aastat saksakeelset osakonda Õpetajate leht, 30.09.2022

Saksakeelse osakonna juubeliks valminud video:

 

TSG saksakeelne osakond tähistas 25. sünnipäeva

Reedel, 23. septembril tähistas Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond oma 25. sünnipäeva.

Meie 7.-12. klassi saksakeelse osakonna õpilastel on ainulaadne võimalus Baltikumis

  • õppida kahes keeles kahe riigi õppekavade alusel
  • omandada väga head ainealased teadmised saksa keelest, matemaatikast, füüsikast, bioloogiast ja ajaloost Saksamaalt saabunud õpetajate juhendamisel
  • saada lõpetades nii Eesti Vabariigi gümnaasiumi lõputunnistus kui ka Saksa Liitvabariigi küpsustunnistus.

Oleme uhked oma kooli üle ning täname kõiki praegusi ja endisi õpetajaid ja õpilasi nii Eestist kui Saksamaalt. Aitäh, et olete meie kooli saadikud!
Aitäh kõigile lapsevanematele koostöö ja mõistmise eest.

Suur kummardus kõigi oma koostööpartnerite ees: Saksamaa Suursaatkond, Saksamaa Välismaise Koolihariduse Keskus (ZfA), Haridusministeerium, Tallinna linn, Tallinna Haridusamet, Goethe instituut, HARNO.

Loe ja vaata lisaks:

VIDEO JA FOTOD Tallinna Saksa Gümnaasium tähistas saksakeelse osakonna 25. sünnipäeva

10.a ja Euroopa: viktoriin „That’s Europe“

Üle 300 klassi Saksamaalt, Prantusmaalt, Itaaliast, Poolast, Leedust, Sloveeniast ja Eestist võtsid osa võistlusviktoriinist „That’s Europe “.

Õpilased pidid tõestama oma teadmisi Euroopast, Euroopa Liidust ja Euroopa riikidest.

Palju õnne 10.a klassile, kes edukalt osales ja kümne võitjaklassi hulka kuulub.

Õpilased rõõmustavad auhindade – väikeste matkaseljakottide – üle, millest on neil tulevastel reisidel Euroopas ja läbi Euroopa palju kasu!

Tekst ja foto: Christian Ohler
Tõlge: Margit Tammekänd

Saksakeelne osakond 25: fotovõistlus

6. – 9. klassidele:  ARV 25

Tee foto või maali pilt teemal „25“.
Kirjuta oma foto / pildi juurde lühike tekst saksa keeles.

  • Pane fotole / pildile pealkiri.
  • Kirjuta, millal ja kus sa oma foto / pildi tegid.
  • Selgita, mis sinu foto / pildi peal on.

Võid esitada kuni 3 fotot /pilti.

9. – 12. klassidele:  ELU JA ARGIPÄEV TALLINNAS

Tee foto või joonista karikatuur, mis dokumenteerib elu ja argipäeva Tallinnas.
Kirjuta oma foto / karikatuuri juurde lühike tekst saksa keeles.

  • Pane fotole / karikatuurile pealkiri.
  • Kirjuta, millal ja kus sa oma foto / karikatuuri tegid.
  • Selgita, mida sa oma fotoga / karikatuuriga näidata tahad.

Võid esitada kuni 3 fotot / karikatuuri.

Saada oma fotod ja tekst (võimaluse korral Wordi failina) e-posti aadressile:
m.bellinger@saksa.tln.edu.ee

Esitamise tähtaeg: 17. september 2022.

Ootame sind osalema!

TSG Fotowettbewerb DA25

12.a klassi matemaatikaprojekt Cam-Carpet

camcarpet

Sellel aastal lõpetab Tallinna Saksa Gümnaasiumi (TSG) 41. lend. Meie saksakeelse osakonna abituriendid tegid enne lõpetamist projekti, mis oli seotud nii matemaatika, füüsika kui kunstiga. Selle nimi on Cam-Carpet.

Projekti käigus valmistati aatriumisse teibikunstitehnikas (tape art) kiri „TSG“.

Selleks, et tähed paistaksid kolmemõõtmelisena, tuli läbi teha erinevad etapid. Esmalt tuli õpilastel 3D tarkvara Geogebra abil joonistada tähed, luua niinimetatud 3D mudel (tegemist on kolmemõõtmelise geomeetrilise mudeliga, kus keha kujutatakse tema servade kaudu). Pärast seda määrati koolis kindlaks koht või punkt, kus kaamera seisma peab, niisiis punktid, kust me kahemõõtmelist pilti põrandal vaatleme ja kus see „3D-na“ paistab.

Kuna tähed on 3D-s ja neil on nurgapunktid, siis tuleb need kolmemõõtmelises koordinaatide süsteemis ära märkida ja joonistada sirgjooned, mis läbivad nii vastavaid nurgapunkte kui ka kaamerapunkti. Kui kõik sirgjooned on joonistatud, siis tuleb leida lõikepunktid, kus sirgjoon lõikub xy-tasandiga. Siis ühendatakse saadud pagupunktid xy-tasandil.

Seeläbi on võimalik samu kolmemõõtmelisi tähti tasandile projitseerida, mis pärast põrandale või põrandal asuvale plakatitel teibikunstiga kujutati.

Asukohaks, kus tekib optiline illusioon, valiti 3. korruse rõdu keskosa. Kui vaadelda tähti plakatil nö kaamera vaatenurgast, siis tunduvad nad kolmemõõtmelisena, kuigi nad tegelikult asuvad ühel tasandil – tekib optiline illusioon. Pilti, mis tasapinnal paistab, võib nimetada anamorfistlikuks kunstiks.

Kellel soovi, võib nüüd aatriumis endast koos TSG nimega toreda 3D-illusioon pildi teha!

Tekst: Ester Nugis, 12.a
Pildid: Teresa Bönsch, Rasmus Kilikson
Tõlge: Margit Tammekänd, Erik Joasaare

Väitluskonkursi “Jugend debattiert international” vabariikliku finaali võit

Triin Erala (10.a) on väitlusvõistluse „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 2022“ Eesti finaali võitja.

Neli Eesti parimat saksa keeles väitlejat arutlesid 21. apriilil toimunud finaaldebatis intensiivselt teemal: „Sollen Jugendliche in Estland bei allgemeinen Wahlen ab 16 Jahren wählen dürfen?“

Kokkuvõttes suutis Triin Erala tänu suurepärasele argumenteerimis- ning väitlusoskusele žüriid enim veenda. Neli väitlejat, kes pidid eelnevalt võitma koolisisesed konkursid ja poolfinaali, said Eesti finaalis järgmised kohad:

1. Triin Erala, Tallinna Saksa Gümnaasium
2. Emma Aleksandra Jaanson, Kadrioru Saksa Gümnaasium
3. Aiki Suits, Paide Gümnaasium
4. Saara Mia Sarapuu, Tallinna Saksa Gümnaasium

Triin Erala koos teise koha saanud Emma Aleksandra Jaansoniga Kadrioru Saksa Gümnaasiumist esindavad Eestit XVI. rahvusvahelises finaalis, mis toimub 29. septembril 2022 Budapestis.

Palju õnne!

Loe lähemalt: Jugend Debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 2022: Eesti finaal

Saksa välisminister külastas Tallinna Saksa Gümnaasiumi

Saksa välisminister Annalena Baerbock külastasTallinna Saksa Gümnaasiumi

“Meie koolid välismaal on sillaehitajad.”

Neljapäeval, 21. aprillil  külastas Saksa välisminister Annalena Baerbock  oma reisil läbi Balti riikide Tallinna Saksa Gümnaasiumi.

Pärast südamlikku tervitust ja lühikest ringkäiku koolis võttis minister ühe tunni, et vestelda Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilastega. Õpilased olid ette valmistanud kriitilised küsimused. Ja kuna saatvate reporterite mikrofonid jäid välja, toimus intensiivne ja avatud mõttevahetus.

Teemad olid mitmekesised ja rasked: relvatarned Ukrainasse, energiasektori sõltuvus Venemaast. Euroopa koostöö. NATO roll… Õpilased olid vaimustatud ministri avatusest ja aususest, kes nende küsimustele ja muredele väga tõsiselt vastas. Aga ka ministril oli küsimusi ja ta soovis teada, mida arvavad õpilased ja nende perekonnad sõjast Ukrainas ja selle mõjudest. Vastused olid väga avatud ja ausad ning proua Baerbock kuulas väga tähelepanelikult ja osavõtlikult.

Meie kooli ja saksakeelse osakonna jaoks oli see külaskäik kooliaasta olulisim sündmus ja jääb kõigile osavõtjatele veel kauaks meelde.

Veidi enne Tallinna Saksa Gümnaasiumi külastust tegi minister olulise poliitilise avalduse välismaa koolide tähtsusest:

“Meie koolid välismaal on sillaehitajad. Kui me noori inimesi keele- ja riigipiire ületades omavahel kokku viime, ehitame me ka parima tulemüüri natsionalismi ja lõhestamise vastu. Sest seda kogeme me praegu taas väga dramaatilisel moel ja viisil: valeuudised, sotisaalmeedia botid, trollivabrikud, Vene propaganda – Venemaa üritab oma agressiivset poliitikat ka siin, Balti riikides selleks kasutada, et inimesi lahku ajada ja lõhestada. Me oleme ühel meelel, et me mitte ainult ei soovi sellel lasta juhtuda, vaid tahame sellele üheskoos vastu siesta.”

See avaldus austab välismaal asuvate Saksa koolide tööd ja on tähtsaks stiimuliks meie tööle.

Tekst: Christian Ohler, saksakeelse osakonna juhataja
Tõlge: Margit Tammekänd
Fotod: Janine Schmitz (www.photothek.de)