Lesefüchse

“Lesefüchse” raamatud nüüd raamatukogus!

Saksa Väliskoolivõrgu Keskuse (die Zentralstelle für Auslandsschulwesen) esindaja Eestis dr Silke Pahlitzsch kinkis meie kooli raamatukogule rahvusvahelise lugemisvõistluse “Lesefüchse” raamatud.

Eesti osaleb selles lugemisvõistluses alates 2012. aastast. Igal aastal loevad 10. ja 11. klasside õpilased aasta jooksul 4 aktuaalset noorteraamatut ning vestlevad antud raamatute teemadel.

Kõiki neid raamatuid ongi meie kooli õpilastel nüüd võimalik lugeda!