Tag Archive for: tervishoid

COVID 19 vastu vaktsineerimine koolis

Hea lapsevanem ja õpilane!

Selleks, et meie kool ja ühiskond saaksid normaalse elukorraldusga jätkata peame iseennast ja teisi kaitsma.

Tõhusaim viis selleks on vaktsineerimine. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud.

Juhul, kui nüüdseks on Teil oma 12-18 aastase lapse vaktsineerimise soov tekkinud, on kooliõde valmis seda tegema.

COVID-19 vaktsineerimiseks kasutame Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty Original /Omicron BA.1.

Palun andke vaktsineerimise soovist teada kooliõele e-kirjaga: svetlana.sevtsenko@kth.ee  kas vabas vormis või täidetud nõusolekulehega.

Samuti on võimalik eelnevalt kokku leppides ja kõiki ohutusreegleid järgides Teil tulla koos lapsega õe vastuvõtule.

Svetlana Ševtšenko
kooliõde
Tallinna Saksa Gümnaasium
SA Tallinna Koolitervishoid 

tel: 56256671
svetlana.sevtsenko@kth.ee

Uurimistöö: Uni kui hea tervise alus

Unel on inimese elus suur tähtsus, olles eelkõige keha jõuvarude taastamise allikas. Eriti õpilaste seas on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu uneharjumustele, sest tänapäeval kipuvad noored une tähtsust alahindama, ohverdades seeläbi oma unetunde.

Murelikuks teeb näiteks see, et TSGs läbiviidud uuringu põhjal saavad 62,9% 7.-12. klassi õpilastest alla soovitatava aja ööund. Nutiseadmed on teine probleem, millest on paratamatult saanud osa paljude õpilaste une-eelsest rutiinist.

Järgmisel nädalal tähistatakse ülemaailmset unepäeva (18. märts), mistõttu on siinkohal hea meelde tuletada une olulisust. Allolevast artiklist saate lugeda uneharjumuste parandamise kohta ning teada saada fakte une seostest õppimisega.

Carmen Marie Repnau, 11.b

uni

*artikkel on loodud 11.B klassi õpilase Carmen Marie Repnau poolt seoses tema uurimuslik-praktilise tööga

Lähikontaktsete eneseisolatsioonist (alates 7.02.2022)

COVID-19 haigega koos elavad või temaga kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma seitsmeks päevaks eneseisolatsiooni.

Kodust tohib lahkuda üksnes igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktsed, kes on:

 • vaktsineeritud (või vaktsineerituga võrdsustatud) ning saanud tõhustusdoosi ja süstist ei ole möödas rohkem kui aasta
 • läbinud esmase COVID-19 vaktsineerimiskuuri ja viimasest doosist ei ole möödunud rohkem kui üheksa kuud (270 päeva)
 • vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini) ning viimasest süstist ei ole möödas rohkem kui üheksa kuud (270 päeva)
 • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu (180 päeva) jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud
 • kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavad lapsed ja noored, kellel ei ole haigustunnuseid ning kelle lähikontakt leidis aset lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvihariduses ja -tegevuses või noorsootöös.

Eneseisolatsiooni on soovitatav jääda ka inimestel, kes on küll vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud, kuid kellega koos elav inimene on haigestunud.

Lähikontaktne isik on näiteks see, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit).
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumis jne), kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega.

COVID-19 haige on nakkusohtlik ca 2 päeva enne ja kuni 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist. Lähikontaktse isolatsioonipäevi aitab kalkuleerida Eesti Perearstide Seltsi isolatsioonikalkulaator.

Lisainfo:

https://kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud
https://www.terviseamet.ee/et/olen-lahikontaktne

TSG kooliõde on Tallinna aasta tervishoiutöötaja

7. detsembril tänasid ja tunnustasid Tallinna linnavalitsus ning sotsiaal- ja tervishoiuamet 2021. aasta tervishoiutöötajaid.

“Tallinna 2021. aasta tervishoiutöötaja” tiitli pälvis meie kooliõde Svetlana Lorvi-Talisainen. Sveta on väga pühendunud ja hooliv ning olnud kogu kooliperele abiks ja toeks.

Rõõmustame koos Svetaga ja oleme väga uhked, et meil nii suurepärane kolleeg.

Svetlana Lorvi Talisainen

Foto: erakogu

Loe lähemalt: Tallinn tänas ja tunnustas aasta tervishoiutöötajaid

 

Vaktsineerimine koolides 9.-10. oktoobril

9.- ja 10. oktoobril on 16 Tallinna koolis 12-aastastel õpilastel ja kõigil täiskasvanutel taas kord võimalus eelregistreerimata vaktsineerida Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga.

Iga Tallinna õpilane saab vaktsineerima minna mistahes kooli, kus vaktsineerimine toimub.

Lapsevanema nõusolekuvorm

“Tule kooli!” vaktsineerimiskampaania

Selleks, et koolitöö saaks algaval õppeaastal toimuda kontaktõppena koroonaviiruse jätkuvale levikule vaatamata, pakub Tallinn vähemalt 12-aastastele õpilastele võimalust kahel augusti lõpu nädalavahetusel eelregistreerimata vaktsineerida Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga.

Tallinna Tehnikagümnaasiumis 27.-29. augustil kell 10-20 võtab õpilasi vastu ka meie kooliõde Svetlana.

Iga Tallinna õpilane saab vaktsineerima minna mistahes kooli, kus vaktsineerimine toimub.

Lapsevanema digtaalse nõusolekuvormi saab saata meie kooliõe e-posti aadressile svetlana.lorvi-talisainen@kth.ee

COVID-19 vaktsineerimine

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline selleks, et saaksime hoida sügisel Eesti elu avatuna.

Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.

Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Vaktsineeritutele antakse ELi vaktsineerimise digitõend, mis kehtib samuti vähemalt ühe aasta ja mida saab kasutada reisimisel ja üritustel.

Alaealistel palume vaktsineerima minna koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. Vaktsineerima minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui tunnete end haigena või olete lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.

Praegu saab paljudes maakondades vaktsineerida end ka eelregistreerimata.

Kuidas saan vaktsineerima?

 • Kõige lihtsam on helistada telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.
 • Aega on võimalik broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee. Alaealisele saab aja broneerida tema seaduslik esindaja.
 • Värske info vaktsineerimise võimaluste kohta (sh kaart) on alati üleval ka veebilehel https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Haigekassa

TSG kooliõde: “Lapsed annavad koolile elu”

Tallinna Saksa Gümnaasiumi kooliõde Svetlana Lorvi-Talisainen on püüdnud kaks korda karjääripööret teha, kuid süda on kiskunud tagasi õetöö juurde.

Loe intervjuud siin Delfi, 02.06.2021

Suukooli loeng 6. klassidele

Täna külastas meie kooli 6. klasse Jana Kensap Suukoolist , kes rääkis lastele suuhügieenist ning sellest, kuidas me saame hoida oma hambaid puhtana, et ei tekiks hambaauke.

Selle õppetunni sees viidi läbi ka põnev katse, mille abil sai teada, kui hoolikalt me hambaid ikka peseme. Loomulikult meeldis katse meile kõigile, sest tulemused olid värvilised 🙂

suukool

Õpetaja Riina Leppmaa

Veebiseminar lapsevanematele

Eesti Seksuaaltervise Liit viib Tallinna lasteaedade ja koolide lapsevanematele 2., 4. ja 16. novembril läbi kolm tasuta veebiseminari teemal “Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatuse põhimõtted”.

Milleks selline koolitus? Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja kogemusi ning kujunevad arusaamad, väärtused ning hoiakud seoses enda ja teiste identiteediga, kehaga, enese ja teiste piiridega ja õigustega, inimeste mitmekesisusega. Olulisimad toetajad lapsele on tema vanemad, kellel on kõige suurem roll teekaaslasena, kasvatajana ja eeskujuna laste elus. Lapsevanematel on aga palju küsimusi ning tihti napib teadmisi, kuidas üht või teist teemat käsitleda. Toetamaks lapsevanemaid oleme koostanud koolituse just eespool toodud teemade avamiseks.

Koolituse pikkus on 120 minutit ning eesmärk on tõsta lastevanemate teadlikkust lapse seksuaalsest arengust ning anda teadmisi ja oskuseid, kuidas lapsega seksuaalsust puudutavatel teemadel rääkida.

Koolitusel räägitakse:

– Mis on seksuaalsus;
– Lapse seksuaalsest arengust erinevates vanuseastmetes;
– Lapsevanema rollist seksuaalkasvatuses;
– Seksuaalõigustest kui igaühe õigustest;