Eesti Vabariik 100: näitused koolimajas

Raamatukogus on üles seatud näitus “Kingitus Eestile!”

Mõeldes Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, said viienda ja seitsmenda klassi õpilased ülesandeks seada end mõneks ajaks peaministri rolli, tuues esile probleemid, mis Eesti elus silma jäänud. Nendele kitsaskohtadele on loodud kunstiprojekti raames leidlikud lahendused, mis näitusel makettide näol visualiseeritud.

Need maketid on justkui prototüübid, millega tulevikus edasi minna, et elu Eestis võiks õitseda! Võib-olla on TSG õpilaste seas tulevane peaminister, kui ei, siis positiivsete muutuste tooja Eesti kogukonnas kindlasti!

Võimlasse suunduvas trepigaleriis on välja pandud näitus “Eesti kunst”.

Üheksanda klassi õpilased said ülesandeks teha end KUMU digikogu kasutajaks ja tutvuda seal eesti kunstiga. Välja valitud meelepärasest teosest maaliti vastavalt tehnikale koopia. Valminud töös tuli leida sobilik koht ka iseendale positsioneerimise kaudu.

Aula ees on avatud näitus “Eesti rahvarõivad”.

Kuuenda klassi õpilased said ülesandeks uurida oma kodukoha rahvariideid. Selleks, et uurida lähemalt erilisi detaile, kasutati Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu rahvarõiva platvormi. Maakonna rõivaid kombineerides jõuti tulemuseni, mida kajastab näitus.

eesti rahvarõivad

Kõiki õpilasi juhendas õpetaja Tiina Treibold

Elagu Eesti!

VAATA KA: Eesti Vabariik 100 näitused koolimajas