Esimese Balti essevõistluse võitjad on TSG õpilased

Sel aastal korraldas Deutsch-Baltisches Jugendwerk (DBJW) esmakordselt rahvusvahelise esseevõistluse.
Nüüd on võitjad teada. Nad tulevad Eestist ja Lätist.

„Ma kutsun seepärast kogu südamest üles julgusele ja südikusele Euroopa tuleviku eest. Aeg on tihedama saksa-balti koostöö jaoks küpsem kui kunagi varem!“ Nii kirjeldab Georg Tõnis Rösel, mida Euroopa tema jaoks tähendab.

Ta õpib Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja tema vanemad on pärit Saksamaalt. Georg on aga Keilas sündinud ja üles kasvanud. Seetõttu kirjutab ta väga selgelt: „Minu elu kõige põhjapoolsemas Balti riigis poleks sellisel kujul ilma Euroopa Liiduta ettekujutatav!“ Georg on üks kolmest võitjast ja tal on hea meel, et tema essee 20 esitatud konkursitöö hulgast välja valiti. Osa said võtta kuni 30-aastased noored Leedust, Lätist ja Eestist.

Teised võitjad on Elīna Kovaļevska Lätist ja Sten Nurmsalu Eestist. Elina küsib, kas Euroopa loob sobiva keskkonna loomingulisuse jaoks. Ta mainib programmi „Loov Euroopa“ ja arvab, et kultuuride mitmekesisus Euroopa Liidus teeb meid rikkamaks, intelligentsemaks, loomingulisemaks, kuna me oleme nii avatud uuele, välismaisele ja tundmatule ja meile meeldib üksteisega mõtteid vahetada.

Kolmanda koha võitnud Stenile Eestist tähendab Euroopa „nii palju enamat kui esmapilgul tundub. See on värav Euroopasse, võimalus ideid vahetada ja arutelusid pidada.“

Võistlust organiseerisid kolm DBJW bürood Balti riikides: Eestis Tartus ja Läti ning Leedu pealinnades Riias ja Vilniuses. Võitjad valisid välja kolm bürood koos kolme Balti riigi Saksa Õpetajate Seltsidega ja Baltisaksa Noorte ja Üliõpilaste Liiduga (Deutschbaltischer Jugend- und Studentenring).
„Noored mõtisklevad Euroopa üle. See on kõige tähtsam. Kui neil on arvamus, siis nad seisava selle eest. Mind üllatasid esseede juures osavõtjate täiesti erinevad seisukohad“, ütleb Rozīte Katrīna Spīča DBJW Riia büroost. „See esimene esseevõistlus sai nii palju vastukaja, et me jätkame seda tulevikus kindlasti. On imeline, et Baltikumi noored nii hästi saksa keelt oskavad, et end saksa keeles väljendada suudavad.“

Kolm võitjad võivad nüüd rõõmustada rahaliste auhindade üle. Nad võitsid 150, 100 või 50 eurot. Peale selle saavad nad oma esseid esitleda septembris Carl Schirreni päeval Lüneburgis. Võitjate tööd avaldatakse ka Baltisaksa aastaraamatus ja Baltisaksa Noorte ja Üliõpilaste Liidu „infos“.
Suurt huvi äratas esseevõistlus ka Saksa saatkondades Baltikumis. Nad levitasid võistluse üleskutset – ja noorte inimeste häid ideid ühinenud Euroopa kohta lugesid nad tähelepanelikult ning tahavad nendega oma töös arvestada.

(Allikas: https://www.nordisch.info/estland/die-sieger-des-ersten-baltischen-essaywettbewerbs-stehen-fest/)

Tõlge: Margit Tammekänd