KiVa 2021

Kooli KiVa-tiim tänab ja tunnustab!

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kogu kooliperega koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Kooli KiVa-tiim tänas ja tunnustas omalt poolt õpetajaid, kes on jäänud esimesel õppeaasta poolel eriti silma just sellega, et on panustanud järepidevalt kiusamise vähendamisesse. Õpetajad märkavad, sekkuvad ja aitavad!

Silmapaistva panuse kiusamise vähendamisse on andnud:
Aili Rundu
Külli Veerme
Pille Pirn

Eraldi soovib KiVa-tiim välja tuua õpetaja Kaido Saksa, kes ulatas meie tiimile abistava käe. Oleme tema toetuse eest väga tänulikud!

Hoolime ja märkame üksteist. Koostöö on elu saladus!

TSG KiVa-tiim:
Avely Kasela, Pille Korsten, Kertu Pildre, Irina Tšalei