Küberkiusamise ennetustöö

küberkiusamine

Eelmisel nädalal külastasid meie kooli Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupi politseinikud Pille-Riin Pihelgas ja Kadri Laaneste, et 5. ja 6. klassi õpilastega küberkiusamisest vestelda.

Politseinikud tuletasid õpilastele meelde sotsiaalmeedia kasutamise reegleid ja jagasid soovitusi ohtlike olukordade vältimiseks. Käsitleti hiljuti Eestis toimunud juhtumeid ning arutleti põhjus-tagajärje seose üle. Õpilastel oli võimalik jagada oma lugusid, arutleda ja nõu küsida. Huvi küberkiusamise teema vastu on õpilaste hulgas suur ja piirkonnapolitseinikud on valmis koostööga jätkama.

Klassijuhatajad Ene Tõnnis, Evely Kutsar, Anuliis Aero ja Signe Rosenberg pidasid vajalikuks küberkiusamise teemal oma õpilasi harida. Vestlusringides osalesid 5.b, 5.c, 6.c ja 6.d klasside õpilased.

Küberkiusamise kohta on võimalik lugeda: https://www.targaltinternetis.ee/; https://www.suurimjulgus.ee/

Meie koolis tegeleb kiusamisjuhtumite lahendamisega KiVa- tiim.

Anna kiusamisjuhtumist teada siin

Merle Piho
sotsiaalpedagoog, KiVa-tiimi liige