Koosloome seminar - noortelt noortele

Koosloome seminar – noortelt noortele

Kolmapäeval, 21. märtsil toimus koostöös Mirell Merirannaga Eesti Vabaühenduste Liidust “Koosloome seminar – noortelt noortele”, mis tutvustas 10.b ja 11.bc klassile kogukonnapraktika võimalusi.

Noored said teada, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas oma tööd korraldavad. See aitab neil tulevikus vabatahtlikku tegevust kaaluda, vabaühenduses töötamist planeerida või oma MTÜ luua.

Oma organisatsiooni tegemisi tutvustasid ja noorte küsimustele vastasid Pesaleidja, Uuskasutuskeskus, Continuous Action ja Noorte Keskkonnaühisus. Samuti jagasid oma kogukonnapraktika kogemust TSG 12. klasside õpilased.

Seminari lõpus lõid noored ideena oma MTÜ ning leidsid teema, millega sooviksid põhjalikumalt tegeleda. Igaüks saab maailma turvalisemaks ja humaansemaks muuta!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12. klasside õpilased on kogukonnapraktikal osalenud alates 2015. aastast.

Õpetaja Riina Jõgi
Fotod: Mirell Merirand