Ukraina päev

Koolipere tähistas Ukraina päeva

Tallinna saksa gümnaasiumis sai 18. jaanuaril teoks kireva kultuuriprogrammiga Ukraina päev.

Teatavasti on aasta 2024 kuulutatd kultuuririkkuse teema-aastaks. Meie koolis õpib 28 Ukrainast pärit õpilast ning tekkiski plaan tähistada Ukraina päeva.

Eelkõige oli mõte, et õpilased, kes on sunnitud jätma oma kodud ja harjumuspärase elustiili, tunneksid end erilisena, sest saavad laval esineda ja nautida ukrainakeelsete külaliste pakutavaid emotsioone. Juba aulasse sisenedes oli võimalik tutvuda õpilaste valmistatud Ukraina-teemalise infoga ja otse loomulikult oli stendil ka legendaarse ukraina borši retsept.

Vapustava kontserdielamuse pakkus kooliperele Ruslan Trochynskyi koos oma andeka tütre Rutega, kes laulsid nii eesti kui ka ukraina keeles. Samuti näitas Ruslan meile huvitavaid eksootilisi rahvuspille. Kontserdi kõrghetkeks oli, kui professionaalsed lauljad ootamatult kõik meie ukrainlased lavale kutsusid ning koos rahvalaulu esitasid.

Väga lahkelt oli end meie õpilastele esinema lubanud neljaliikmeline ukraina rahvamuusika-ansambel lausa Kohtla-Järvelt. Kuid ootamatult selgus, et kohale oli jõudnud vaid üks ukraina folkloori entusiast Tatjana Ivushkina. Pole midagi teha, sest on haiguste levimise aeg. Kahjuks jäi seetõttu ära aatriumisse planeeritud pillimäng ja laul. See-eest on aga üle saja-aastaste rahvariietega proua Tatjana on tõeline mänguvõlur koos vahvate abivahenditega ja kõik soovijad said hoogsate laulude saatel tempokaid rahvamänge mängida.

Tõeliselt armas ja hubane oli rahvuslike nukkude valmistamise töötuba. Nendel nukukestel on sajandeid ukrainlaste uskumustes õnnetoov ja kaitset pakkuv funktsioon olnud. Selles töötoas osalesid vaid ukrainlased ja nii said tüdrukud omavahel ukrainakeelse juhendajaga lobiseda, endal näpud nobedasti nukukesi valmistamas. Igaüks sai oma uue mänguasja endale koju viia – loodetavasti õnne tooma, aga kindlasti armsa mälestusena toredat päeva meenutama.

Kindlasti täitis päev oma püstitatud eesmärki. Väga suure tähtsusega nende 28 õpilase jaoks oli kogu ettevalmistusprotsess ja prooviperiood – enamusel puudus laval esinemise kogemus ja nad olid väga elevil kogu protsessist, kohati nii elevil, et proovides oli keskendumisega raskusi. Samuti said erivanuselised õpilased koos tegutseda. Eesti õpilaste tagasidest oli selgelt väljendunud empaatiatunde areng lisaks imelisele kontserdielamusele.

Meie üritust austasid oma kohalolekuga ka Eesti Ukrainlaste Kongressi esinaine proua Vyra Konyk, Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu ja kultuurispetsialist Diana Talisainen, kes Ukraina õpilastele külakosti tõid.

Aitäh Helin Kapstale, kes õpetab eesti keelt kõigile ukrainlastele (ja teistele rahvustele ka) ning panustas tohutult ürituse korraldamisse ja õnnestumisesse.
Aitäh õpetaja Mariiale ja Nataljale, kes koos õpilastega laulsid.
Aitäh õpetaja Hellele, kes stendi Ukraina lipu värvidega kaunistas.
Aitäh Enele ja Pillele, kes muusikateemalisi mõtteid põrgatasid.
Aitäh Maivele, kes iga ideega nõus oli ning nõustas ja toetas.

Õpetaja Anu Kušvid

Meediakajastus

GALERII. Ruslan ja Rute Trochynskyi andsid Ukraina päeval saksa gümnaasiumis emotsionaalse kontserdi (pealinn.ee 18.04.2024)

ukraina päev