linnulauluhommik

Linnulauluhommik

2.c klass õppis 10. mail Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal koos harrastusornitoloog Peep Veedlaga tundma kooli ümbruses elavaid linde.

Õpilased vaatlesid linde, said teada nende eluviisidest ning õppisid neid eristama laulu järgi.