Postitused

Ajaloo-olümpiaadi koolivooru tulemused

Ajaloo-olümpiaadi koolivoorus saavutasid suurepärase tulemuse meie kooli õpilased:

6.b klassist – Liisa Pata, juhendaja Ulla Herkel
9.c klassist – Karl Erik Alalooga, juhendaja Tuulika Sooväli-Rosin
11.a klassist – Hanna Maria Laaspere, juhendaja Ulla Herkel

Need õpilased on valitud oma teadmisi näitama ka piirkonnavoorus.

Hoiame teile pöialt!

Kunstiolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Ka selleaastasel kunstiolümpiaadil sai kooli esindada põhikooli osas vaid üks õpilane. 8.a klassi õpilase Karmen Ördi loomingulisus paistis olümpiaadil silma nii kohapealse kui koduse praktilise töö taustal. Samuti olid Karmeni teadmised kunstiteoorias kõrgel tasemel.

See tõi TSG-le kokku IV koha piirkondlikus kunstiolümpiaadis.

Soovime õnne ja loomingulisi kordaminekuid edaspidiste sihtide seadmisel!

Karmenit juhendas õpetaja Tiina Treibold.

Karmen Örd

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Piirkonnavooru tulemuste põhjal saadeti 10.a klassi õpilase Laura Heleene Tirkkoneni töö üleriigilise lõppvooru žüriile (9. – 10. klasside arvestuses 6. koht).

Palju õnne!

Piirkonnavoorus osalesid veel tublilt Ingrid Rand (8.c), Ingela Elizabeth Rohusaar (8.a), Anette Laarin (8.a), Magnus Murumaa (9.a), Mari Saffre (9.a), Kadri-Ann Lainde (10.a), Kirke Pertel (10.a), Elo Tootsi (11.b), Silvia Säinast (11.b).

Õpilasi juhendasid Astrid Rätsep, Helle Pikkor, Marge Raja.

Bioloogiaolümpiaadi koolivooru tulemused

Bioloogiaolümpiaadi koolivoorus saavutatud heade tulemuste põhjal pääsesid edasi Tallinna piirkonnavooru järgmised meie kooli õpilased:

Mathias Murumaa, Triin Erala, Liisa Pata ja Maria Juuse 6.b klassist (õp. Mihkel Kuusksalu), Mia-Lisette Tamme 7.c ja Tuuliki Pomerants 11.b klassist (õp. Mae Sutrop).

Palju õnne!

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Piirkonnavooru tulemuste põhjal jõudis meie kooli 11.a klassi õpilane Kadri Müürsepp geograafiaolümpiaadi vabariiklikusse lõppvooru.

Palju õnne!

9. klasside vabariikliku inglise keele olümpiaadi tulemused

12. detsembril toimus 9. klasside vabariiklik inglise keele olümpiaad.

Magnus Murumaa (9.a) saavutas teise koha, Lily Mia Annabel Tilk (9.b) jagas 3.-5. kohta.

Õpilasi juhendas õpetaja Margit Tammekänd.

Palju õnne!

Tulemused

Geograafiaolümpiaadi koolivooru tulemused

Tallinna geograafiaolümpiaadi koolivoorus saavutatud heade tulemuste põhjal pääsesid edasi Tallinna piirkonnavooru järgmised meie kooli õpilased:

Jaagup Randi 8.b klassist, Kadri Müürsepp, Katarina Sieglinde Schultz ja Mihkel Annus 11.a klassist.

Palju õnne!

Tallinna linn tunnustas meie kooli

6. juunil tänas ja tunnustas Tallinn pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis linna haridusasutuste juhte õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning autasustas hariduskonkursside võitjaid.

Tallinna Saksa Gümnaasium sai tunnustused järgmistes kategooriates:

  • Eduka osalemise eest 2016/2017 õppeaasta olümpiaadidel.
    Eraldi toodi välja, et Tallinna koolidest on olümpiaadidel eduka osalemise osas kõige suurema hüppe teinud kool just Tallinna Saksa Gümnaasium.
  • Tallinna Koolinoorte Spordimängude 2016/2017 põhikooli arvestuses I koht.
  • Tallinna Koolinoorte Spordimängude 2016/2017 gümnaasiumi arvestuses III koht.
  • Eriauhind “Nutitegevus 2017”, auhinnaks GoPro Hero kaamera.
    Facebooki kogukondades Nutikuu Tallinnas ja Nutitund Igasse Kooli osalejaile enim meeldinud ürituse eest.

Linna tänuavaldused andsid üle abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula.

Tallinna Saksa Gümnaasium tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja juhendajaid, kes koostöös suure töö ära tegid ning tänu kellele koolile tunnustus osaks sai.

Tallinn tänas ja tunnustas haridusasutuste juhte ja hariduskonkursside võitjaid

 

Tallinn tunnustas parimaid olümpiaadidel osalejaid

30. mail tänas ja tunnustas Tallinn pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis oma parimaid ülelinnalistel ja -riigilistel olümpiaadidel osalenud õpilasi ja nende juhendajaid-õpetajaid.

Päevakangelasi tervitasid ja õnnitlesid abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula.

Meie koolist olid vastuvõtule kutsutud järgmised õpilased:

Mark Tjurlik, Liisa Pata, Mathias Murumaa, Rasmus Maivel, Triin Erala, Maris Parm, Edvard Ellervee, Laura-Heleene Tirkkonen, Aleksandra Tuuling, Kadri Müürsepp, Jakob Juksaar, Martina Eerme, Vanda Reinmets, Anna -Liisa Merilind, Elisabeth Lukkonen, Mark Böttner.

Õpilasi juhendasid õpetajad:

Ivi Olev, Marge Raja, Tuulika Sooväli-Rosin, Riina Loit, Vilja Konovalov, Veiko Vahur, Küllike Kütt, Reeli Kaselaid, Margit Tammekänd, Helle Kasesalu, Wolfgang Jäger, Kathrin Schwanz.

TSG õpilased on Baltimaade parimad saksa keele oskajad!

Baltimaade saksa keele olümpiaad

Vasakul: Vanda Reinmets (2. koht)

27.-29. aprillini osalesid meie kooli õpilased väga edukalt Baltimaade saksa keele olümpiaadil.

2. koha saavutas Vanda Reinmets (11.a), 4. koha Anna-Liisa Merilind (12.a) ja 7. koha Martina Eerme (11.a). Olümpiaadil osalenud õpilaste keeletase oli väga tugev, 1. ja 2. kohta lahutas ainult 0,3 punkti.

Koduse ülesandena pidid õpilased ette valmistama esitluse “Mina Balti maakaardil”. Iga olümpiaadil osaleja esitlus oli ainulaadne ja huvitav, sõltuvalt noorest kas loovama või filosoofilisema lähenemisviisiga.

Olümpiaadi 2. päeval lahendasid õpilased testi, mis koosnes kolme kirjandusliku teksti interpreteerimisest. Pärastlõuna sisustas projektitöö rahvusvahelistes gruppides ja projektitöö esitlused.

Kokkuvõtete tegemisel rõhutasid õpilased, et nad võtavad kaasa toredad mälestused. Oldi rõõmsad uute sõprade üle ja õpiti oma naabermaid paremini tundma.

Anna-Liisat aitas esitluse “Mina Balti maakaardil” ettevalmistamisel tema saksa keele õpetaja Margit Tammekänd, Vandat ja Martinat õp. Küllike Kütt. Teksti interpreteerimisel oli õpilastel kasu eelnevatest W. Jägeri kirjandustundidest.

Baltimaade saksa keele olümpiaad