Postitused

Välispoliitika kursust külastas kaptenleitnant Roman Lukas

23. jaanuaril oli välispoliitika kursusel külas Eesti Kaitseväe Toetuse väejuhatuse ülem kaptenleitnant Roman Lukas, kes on lisaks vastusrikkale ametile ka ajaloouurija.

Kaptenleitnant Lukas andis meile ülevaate Euroopa suurriikide ajaloo tähtsamatest etappidest alates 1870- 1945 ja sealt edasi Euroopa Liidu liikmesmaade koostöö motiividest ning vajadustest. Hr. Lukas oli õpilastele põhjalikult ette valmistanud rühmatöö ülesanded, mille käigus visioneerisime Euroopa Liidu tulevikku kolme riigi – Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa – vaatepunktist lähtuvalt.

Olid äärmiselt huvitavad, praktilisi oskusi andvad ja kaasavad 120 minutit.

Välispoliitika seminaril osalejad ja õp.Tuulika Sooväli-Rosin ütlevad suur tänu kaptenleitnant Lukasele!

välispoliitika kursus

Välispoliitika kursusel toimus väitluskoolitus

16. jaanuaril toimus välispoliitika kursusel väitluskoolitus pr. Kristin Partsi juhendamisel.

Pr. Kristin Parts on MTÜ Väitlusselts noortetöö juht ja koolitaja. Õppisime läbi praktiliste ülesannete, kuidas inimeste väärtused ja arusaamad ühes kultuuriruumis, ühes homogeenses grupis erineda võivad ja kuidas koostada argumenditeooria kohaselt põhjendatud väidet.

Suur tänu Väitlusseltsile ja Kristin Partsile huvitava seminari eest!

Kaarel Kaas välispoliitika kursusel külas

21. novembril oli välispoliitika kursusel külas välis- ja julgeolekupoliitika analüütik ning ajakirjanik Kaarel Kaas.

Kaarel Kaasiga koos mõtestasid õpilased lahti USA presidendivalimiste tulemusi. Miks osutus Just Donald Trump valituks, kuidas võib tema administratioon rahvusvahelisi suhteid maailmas ümber kujundada, keda ja miks on Trump oma administratsiooni liikmeteks juba nimetanud.

Oli intellektuaalselt huvitav pärastlõuna!

Kodanikupäevale pühendatud paneeldiskussioon Riigikogus

10.a ja 12.b õpilased osalesid Riigikogus kodanikupäevale pühendatud paneeldiskussioonil.

28. novembril toimus Riigikogu konverentsisaalis seminar-arutelu, kus koolinoortega vestlesid Eiki Nestor (Riigikogu esimees), Marko Mihkelson (Riigikogu väliskomisjoni esimees), Igor Gräzin (Reformierakonna staarpoliitik), Sirje Endre jt.

Noored avaldasid aktiivselt oma mõtteid Eesti tulevikuarengute kohta ning jagasid poliitikutele konstruktiivset kriitikat ning häid ideid.

Populismi ekspert ja suhtekorraldusekspert Ivo Rull analüüsis poliitikute tühikõnelisust Donald Trumpi valimiskampaania näidete põhjal. Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija Aap Neljas andis ülevaate, kuidas jõujooned maailmas võivad lähiajal muutuda.

Kuna tegus päev kestis kella neljani, siis pakuti õpilastele ka lõunat. Lõunalauaski jätkati vestlusi, mis konverentsisaalis alguse olid saanud. Kogenud poliitikud olid lausa vapustatud, kui informeeritud, laia silmaringiga ning sõnaosavad on meie õpilased.

Õpilasi innustasid osalema õpetajad Ulla Herkel ja Anu Kušvid, kes samuti oma visioone laiale kuulajaskonnale esitasid.

Kodanikupäev Riigikogus

ÜRO simuleerimise konverentsil Taanis

16. – 20. novembril osalesid 12 TSG gümnaasiumiõpilast rahvusvahelisel ÜRO simuleerimise konverentsil Taanis Espergaerdes.

Õpetajana ning juhendajana oli kaasas Reeli Kaselaid. Konverentsi keskne teema sel aastal oli terrorismi vastu võitlemine, mureriikide stabiliseerimine ning sealhulgas ka inimõigused.

Konverentsile oli kokku tulnud inimesi üle terve maailma: Saksamaalt, Itaaliast, Rootsist, Hispaaniast, Islandilt, Austraaliast ja Šotimaalt. Konverentsil osalemise käigus said õpilased arendada enda teadmisi maailma aktuaalsest olukorrast, luua uusi sõprussuhteid ja õppida rohkem ametliku inglise keele kohta.

Eesti õpilasi võõrustasid kohalikud, kes ka ise konverentsil osalesid.
Ajakavast ei puudunud õhtused meelelahutusüritused, kus sai päeval kordasaadetut teiste õpilastega arutada.

Kokkuvõttes jättis Taani eestlastele järjekordselt ülimalt positiivse mulje. Üks meie õpilastest, Edward Toonela 10.a klassist, sai ka uhkelt enda komitee parima delegaadi auhinnaga koju naaseda.

Ootame huviga juba järgmise aasta konverentsi.

Edward Toonela, 10.a
Reeli Kaselaid, õpetaja

Model United Nations of Tallinn

19. – 22. oktoobril toimub Tallinna Saksa Gümnaasiumis viies rahvusvaheline õpilaskonverents Model United Nations of Tallinn, ÜRO simulatsioon.

Avatseremoonia toimub Välisministeeriumis, osalejaid on nii Saksamaalt kui ka mujalt Eesti koolidest. Kohapeal peavad osalejad oma valitud riiki erinevatel teemadel esindama ning kirjutama aktuaalsetel teemadel resolutsioone ja neid koos teistega läbi arutama.

Kuna konverents toimub inglise keeles, siis annab see hea võimaluse arendada oma keeleoskust, saada poliitilistel teemadel kogemusi ja leida uusi tutvusi.

Loe siit: Noored matkisid ÜRO tööd

Välispoliitika kursuse väljasõiduistung Stenbocki majas

Välispoliitikahuvilised õpilased ja õpetajad käisid 17. oktoobri pärastlõunal kohtumas Eesti Vabariigi peaministri julgeolekunõuniku Kadri Peetersiga.

Proua Peeters võõrustas meid lahkelt Vabariigi valitsuse ja riigikantselei hoones – Stenbocki majas. Õpilased ja proua Peeters kordasid üle Eesti Vabariigi valitsemise põhialused, arutlesid Eesti riigikaitse põhitõdede üle ning andsid hinnangu hetke rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale.

Õpilased esitasid palju sisukaid küsimusi ja proua Peeters andis õpilastele edasimõtlemist ärgitavaid vastuseid. Oli hariv pärastlõuna, aitäh Kadri Peetersile.

Õpilasi juhendas õpetaja Tuulika Sooväli-Rosin.

Välispoliitika kursuse väljasõiduistung Stenbocki majas

Välispoliitika huviringi viies kohtumine

Välispoliitika huviringi viies kohtumine toimus 8. veebruaril.

Huviringi USA presidendi valimiste teemalise kohtumise külaline oli Kaitseministeeriumi kantsler ja USA poliitika asjatundja Jonatan Vseviov.

Suurepärane oraator Vseviov andis osalejatele haarava ülevaate kandidaatidest ja keerulisest valimissüsteemist. Meie õpilane Anna-Maria Nikolajeva 10.b-st tegi hakatuseks põneva ettekande valimiste hetkeseisust. Õhtu lõpuks oli osalejatel kujunenud välja oma lemmikkandidaat.

Nüüdsest on kolmapäeva hommikud välispoliitika huvilistele eriti tähenduslikud, sest teisipäevadel toimuvad osariikide eelvalimised. Põnevus kestab 8.novembrini, mil USA saab endale 58. presidendi.

Pildigalerii: Välispoliitika huviringi viies kohtumine. Külas Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov

Välispoliitika huviringi neljas kohtumine

18. jaanuaril 2016 toimus neljas välispoliitika huviring kokkusaamine.

Külla oli palutud suursaadik ja Venemaa spetsialist Kalev Stoicescu.

Teemaks olid seekord Venemaa välispoliitika võimalikud arengud aastal 2016. 

Pildigalerii: Välispoliitika huviringi neljas kokkusaamine. Külas diplomaat Kalev Stoicescu

Välispoliitika huviringi kolmas kohtumine

7. detsembril 2015 toimus juba kolmas välispoliitika huviring kokkusaamine.

Külla oli palutud Vabariigi Presidendi  julgeolekunõunik Merle Maigre.

Osalejad said põhjaliku ülevaate nii julgeolekunõuniku igapäevatööst kui ka teest selle põneva ja väljakutseterohke ameti juurde.

Huvitav oli kuulda pr. Maigre tööst NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseni nõuandvas kojas kui ka NATO Ukraina esinduses.

Oli inspireeriv kohtumine haritud, mõjuka ja oma tööd armastava naisega!

Pildigalerii:  Välispoliitika huviringi kolmas kokkusaamine. Külas Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik Merle Maigre

Meie huviringis on külalisteks olnud veel kaitseminister Hannes Hanso ja sõjaväekirurg Tiit Meren.

Välispoliitikaringi eestvedaja Anna-Liisa Merilind ja juhendaja õp. Tuulika Sooväli-Rosin tänavad kõiki osalejaid ning ootavad teid uutele välispoliitikaõhtutele juba uuel aastal!