Tallinna linna tunnustused meie kooliperele

Parimate tunnustamine on Tallinna Haridusameti pikaajaline traditsioon, et igal kevadel õppeaasta kokku võtta „Tallinn tänab ja tunnustab“ parimate tunnustamisega.

2021/22. õppeaasta on Tallinnas klassijuhataja teema-aasta, mille eesmärgiks on tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Meie kool sõlmis Tallinna Haridusametiga klassijuhataja teema-aasta heatahtelepingu.

Tunnustati klassijuhatajaid, kes alustasid klassijuhataja karjääri 2020/21. õppeaastal. Meie kooli toredat uued klassijuhatajad on: Aina Saares, Getter Killing  ja Kätlin Heinroos.

Tunnustati õpilasi, kes on olnud parimad ülelinnalistel ainevõistlustel saksa keeles: Kadri-Ann Lainde ja Sandra Meltsas.

Tänati ka saksa keele õpetajaid: Alexander Voss, Kaja Reissaar ja Kätlin Heinroos.

Tunnustati komisjonide esimehi, kelle eestvedamisel toimusid olümpiaadide kooli- ja piirkonnavoorud. Meie koolist pälvis tunnustuse Ivi Olev.