TSG läheb üle koduõppele

Hea koolipere!

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon otsustas neljapäeval, et alates esmaspäevast, 16. märtsist on kõik Eesti koolid suletud, mis tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele.

Lisaks õppetööle ei toimu ka huviringide tegevused ja trennid. Tegemist on ennetava abinõuga.

Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolihoonetesse tulla ei saa.

Anname õppekorralduse osas täiendavat informatsiooni jooksvalt eKooli ja kodulehe vahendusel.

TSG koduõppe korraldamise põhimõtted:

  • Palume meeles pidada, et koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist lähtuvalt kehtivast tunniplaanist ning seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.
  • 1.-4. klassides annab õpilastele klassijuhataja ning 5.-12. klassides aineõpetaja eKooli kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö.
  • Kehtima jääb senine tunniplaan ja õpetaja ning õpilane peavad olema tundide ajal kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
  • Koduõppes osalemiseks vajavad õpetaja ning õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Kui teil vajalikud vahendid puuduvad, võtke palun esimesel võimalusel ühendust TSG haridustehnoloogiga: haridustehnoloog@saksa.tln.edu.ee
  • Õpetajal on õigus koduõppe tunnis ette nähtud ülesannete tegemist vahetult kontrollida ja hinnata.
  • Haigestunud õpilasest, kes ei saa osaleda õppetöös, teavitab lapsevanem eKooli kaudu klassijuhatajat.
  • Edasisi juhiseid ning teateid edastatakse e-posti ja eKooli kaudu – palume neid suhtluskanaleid regulaarselt kontrollida.

Alates 16.03. koolimaja suletud, õpilased on koduõppel.

Valvur on majas E-R 10.00. – 13.00.

Võõraid isikuid koolimajja ei lubata.