10.b klass lasteaias külas

21. oktoobril käisid 10.b klassi õpilased külas Liivaku lasteaias.

Õpilased jaotati paarikaupa rühmade vahel ära. Algul tegeleti lastega tubades, hiljem siirdusid vanemad rühmad väiksele matkale koos abilistega ja nooremad õuealale mängima. Osa 10.b õpilasi oli ka ise kunagi samas lasteaias käinud ja said nüüd oma söögitädiga taas kohtuda ja oma rühmas ringi vaadata.

Oli nii tore päev! Õnnelikud olid lapsed, meie õpilased ja ka töötajad, kes meid tagasi kutsusid.

Plaanimegi minna jõulude paiku koos lastega laulma.

õpetaja Merike Kaljumäe

Liivaku lasteaias