11.a klass Otzenhauseni Euroopa Akadeemias

11.a klass seminaril Otzenhausenis

25.-30. aprillini osalesid 11.a klassi 22 õpilast Otzenhauseni Euroopa Akadeemia korraldatud rahvusvahelisel seminaril Saksamaal.

Selleaastase seminari teema oli migratsioon Euroopas. Koos eestlastega osalesid üritusel ka koolinoored Saksamaalt ja Taanist. Seminari ametlikuks keeleks oli inglise keel.

Meie reisi 1. päev algas väga varajase ärkamise ja lennuga Frankfurti. Sealt edasi suundusime rongi ja bussiga Otzenhausenisse Saarlandi liidumaal Edela-Saksamaal. Esimesel päeval toimusid osalejatele tutvumismängud ning moodustati kaks seminarigruppi, kes järgmistel päevadel pidid koos eri teemasid lahkama.

2. päeval toimus põnev mäng eri kultuuride kohta. Moodustati rahvusvahelised töörühmad ning iga rühm pidi kehastuma üheks etteantud kultuuriks: Maverics, Smoothies või Squeaks. Igal kultuuril olid iseloomulikud omadused, nt ühele oli omane karta kehakontakti, olla kinnine, mitte rääkida; teisele oli omane olla väga tolerantne, pakkuda seljamassaaži ning hüpata ringi; kolmandale oli omane olla püsimatu, armastada ümaraid vorme ning ruumi dekoreerida. Päeva lõpetas teoreetiline loeng ning arutelu kultuurierinevuste ja stereotüüpide kohta.

3. päeval lavastati jutusaade (talk-show). Õpilased jagati rühmadeks: jutusaate moderaatorid, eksperdid, pagulased ja murelikud kodanikud. Seejärel elati oma rolli sisse: uuriti ja loeti artikleid ning arvamuslugusid. Lõpuks viidi läbi 1,5-tunnine jutusaade, milles arutati, vaieldi ja diskuteeriti migratsiooni teemadel Euroopas.

4. päeval toimus presentatsioon ja kohtumine Süüria pagulase ning kahe sotsiaalametnikuga (kellest üks oli Tuneesia päritolu uusimmigrant). Külalised rääkisid oma Saksamaale tuleku põhjustest ja vastasid õpilaste küsimustele. Kohtumine oli väga emotsionaalne ja silmaringi avardav, kuna tegemist oli reaalsete inimestega, kes rääkisid traagilisi lugusid oma kodumaast ning uuest elust Saksamaal.
Pärastlõunal sõideti Saarbrückenisse, 170 tuhande elanikuga armsasse väikelinna Prantsusmaa piiri lähedal. Seal tuli rahvusvahelistel õpilasgruppidel lahendada etteantud ülesandeid, nagu näiteks esitada kohalikele elanikele pagulaskriisi puudutavaid küsimusi. Võimalus oli ka lahendada loomingulisemaid ülesandeid, nt pildistamine kohaliku politseinikuga või huvitavate peakatetega.

5. päev oli kokkuvõtete tegemise aeg. Oma nädalast tuli seminarigruppidel teha kreatiivne presentatsioon, mida siis teistele tutvustati. Õhtu lõppes ühise koosistumise ja peoga.

6. päeval alustati koos taanlastega tagasiteed Frankfurti, et sealt tagasi koju lennata. Kuna meie lend startis alles õhtul hilja, siis jäi aega tutvuda ka Frankfurdi kesklinnaga. Vastupidiselt Otzenhauseni ilmale, mille jooksul sadas mitmel päeval lund, kostitas Frankfurdis meid soe päikesepaisteline ilm.

Seminariformaat oli õpilastele põnev ja teistmoodi õppeprotsess, milles terve nädala vältel tuli tegeleda ühe konkreetse ülesandega. Esmalt viidi ennast kurssi, siis mängiti läbi eri olukorrad ning analüüsiti teemasid jutusaate formaati kasutaval põhimõttel, lõpuks toimus meeldejääv kohtumine Süüriast pärit pagulasega.

Nädala jooksul said õpilased intensiivselt võõrkeeli praktiseerida, tuli arutleda ja suhelda kolmes eri keeles. Osaleti aktiivselt eri mängudes ja diskussioonides, loodi uusi tutvusi ja kontakte taanlaste ja sakslastega ning kokkuvõtteks saadi väga positiivne emotsioon ja kogemus.

Õpilaste saatja oli kunstiõpetaja Erik Joasaare.

11.a klass Otzenhauseni Euroopa Akadeemias

Pildigalerii: 11.a klass Otzenhauseni Euroopa Akadeemias