Erasmus+ õpiränne: 11.b klass õppereisil Berliinis

Suur osa 11.b klassist võttis 01.-04.06.2023 osa Erasmus+ õpirändest Berliini, et tihendada koostööd Liebfraueni Katoliikliku Kooliga (Katholische Schule Liebfrauen) ja valmistuda temaatiliselt paremini ette talvel toimuvaks DSD II eksamiks.

Õpirände eesmärk on võimaldada õpilastele praktiline kogemus asukohariigis, kus nad saavad keelt praktiseerida ning oma tunnikesksest mugavustsoonist välja tulla. Samuti oli koostöös partnerkooliga koostatud programm, mis keskendus DSD II teemadele, et õpilased saaksid sisendit ja inspiratsiooni eksamite ettevalmistuseks nagu nt poliitika; Saksamaa ajaloolised etapid ja sündmused; jätkusuutlikkus ja kliimakriis; kunsti kaudu ühiskondlike teemade tõlgendamine jne.

Ajalooliselt on meie koolil Liebfraueni Katoliikliku Kooliga olnud tihedad sidemed ka varem, aga need on jäänud mitmete aastate taha, kui toimusid õpilasvahetused. Tänu Erasmus+ programmile saime tutvust uuendada ja tulevikuks uusi eesmärke seada.

Liebfraueni Katoliiklikus Koolis algas ühine programm, kus õpiti üksteist tundma, tehti soojendusmänge, tutvustati üksteistele oma koolisüsteemi ja Eestit. Saksa õpilased tutvustasid oma ajaloolist koolimaja ja küsisid meie õpilaste käest palju küsimusi. Pärastlõunal suunduti üheskoos Futuriumi — muuseumi, mis näitab meie tulevikuvõimalusi inimeste, looduse ja tehnika valdkonnas. Osaleti giidiga muuseumituuril ning nauditi suurepärast linnavaadet nende katuseterrassilt. Peale Futuriumi mindi edasi tutvuma Berliini kohustuslike vaatamisväärsustega, mh külastati Brandenburgi väravat ja holokausti mälestusmärki.

Järgmisel päeval külastati Eesti Suursaatkonda Berliinis. Seal oli kokkulepitud kohtumine saatkonna töötaja Merit Kopliga, kes andis põhjaliku ülevaate oma tööst ja saatkonna töökorraldusest. Hiljem suunduti üheskoos külastama Saksamaa Riigipäeva hoonet ja sealset kuulsat kuplit, kust avanes ilus panoraamvaade linnale. Õpilased said teada Riigipäeva hoone ajaloo kohta ning millist olulist rolli on see erinevatel aegadel Saksamaal mänginud. Õhtul jagunes grupp kaheks. Kõik, kes tundsid huvi kunsti vastu, suundusid kunstimuuseumisse (Neue Nationalgalerie), tehnikahuvilised külastasid seevastu Tehnikamuuseumi (DeutschesTechnikmuseum).

Järgmisel päeval alustati Saksa Demokraatliku Vabariigi julgeolekuteenistuse Stasi endise vanglahoone külastusega, mis asub Hohenschönhausenis. Seda hoonete kompleksi on mitut erinevat moodi kasutatud, kuid viimati kasutati seda vanglana poliitvangide jaoks. Kompleks suleti 1989. aastal seoses Berliini müüri lagunemise ja Saksamaade ühinemisega. Seal nähtu oli kõhedust tekitav, aga õpetlik. Grupi giidiks oli ajaloolane, kes oskas selle vangla ja ajaloo kohta väga ülevaatlikult ja elavalt lugusid rääkida ning küsimustele vastata. Pärast vanglamuuseumi käiku külastati kunstinäitust Dark Matter, mis on valguse, ruumi ja heli installatsioon, kus mängiti erinevate perspektiivide ja reaalsustega.

Viimasel päeval toimus väljasõit Teufelsbergi mäele, mis tekkis peale Teist maailmasõda Berliini rusude koristamisest ja mida kasutasid Külma sõja ajal pealtkuulamiseks omakorda Ameerika salateenistuse töötajad. Praegu on seal maailma suurimaid tänavakunsti näitusealasid, mida pidevalt täiendatakse. Seal peeti ka ühine piknik, kus muljetati projekti ja programmi üle. Edasi külastati Asisi Panoramat, mis jutustab põhjalikult Berliini müüri ajaloost. Pärast muuseumi käidi ka endise piiriületuspunkti Checkpoint Charlie juures ja Berliini müüri jäänuste juures Bernau tänaval.

Õpilaste muljed:

“Reisi eesmärk – õppida tundma Saksamaad (Berliini), Saksa kultuuri ja ajalugu, täiendada ja parandada oma saksa keele oskust – sai 100% täidetud. Tutvusime oma partnerkooli ja partnerkooli õpilastega, kellega saime praktiseerida saksa keelt. Kõik need kogemused annavad meile võimaluse tulevikus valmistuda DSD II eksamiteks, kus teadmise Saksamaa poliitika, kultuuri ja elu kohta on väga olulised.”

Täname Eesti Suursaatkonda ja Merit Koplit, Leibfraueni Katoliiklikku Kooli õpetajat Ulrike Stampi ja direktorit Markus Keitschi. Meie koolist osales 27 õpilast 11.b klassist, õpetajad Alexander Voss, Aina Saares ja Margit Tammekänd.

Fotod: Merit Kopli, Alexander Voss, Henry-Mark Andresson

 

Erasmus+ kaasrahastus