best in english

Rahvusvahelise inglise keele võistluse Best in English tulemused

16. novembril toimus rahvusvaheline võistlus Best in English, kus osales 24 343 inglise keelt võõrkeelena rääkivat õpilast 34 riigi 702 koolist. Eestist osales 2344 õpilast 49 koolist.

Tegemist on veebipõhise võistlusega, kus osalejatel tuleb lahendada test, mis koosneb grammatika-, lugemis- ja kuulamisülesannetest ning vastab B2-C1 tasemele. Meie koolist panind oma keeleoskuse proovile 115 õpilast 9.-12. klassist.

Tallinna Saksa Gümnaasium saavutas maailma edetabelis 54. koha, riigisiseses pingereas 9. koha ning piirkondlikult 3. koha.

Mark Anry Kriisa (12.a), David Nugis (12.a), Gabriela Kubja (12.b), Karl Jõgila (12.c) ja Saskia Olep (9.a) saavutasid sel aastal muljetavaldavad tulemused.

Kool ja inglise keele õpetajad tänavad kõiki osalejaid!

Õpetaja Mariia Shchelkova