Tallinna Saksa Gümnaasium jõudis maailma 27 erilise kooli hulka

2016. aasta detsembris loodi Saksamaa Välisministeeriumi ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse poolt uus koolitüüp – Saksa-Profiilikool, mille oluliseks kriteeriumiks on võimalus omandada nii kohalikku kui ka saksa riiklikku keskharidust.

Tallinna Saksa Gümnaasium loetakse nüüd 27 kooli hulka maailmas, mis vastavad uue koolitüübi kriteeriumitele. Saksa riigi antud uus staatus on kvaliteedimärk senise järjepideva töö eest.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimub saksa keele süvaõpe juba 1982. aastast. 1997. aastal loodi president Lennart Meri initsiatiivil saksakeelne osakond, mis toimib ühe paralleelklassina 7.-12. klassini. Saksakeelses osakonnas õpetatakse saksa keelt, ajalugu, matemaatikat, füüsikat ja bioloogiat saksa riiklike õppeplaanide järgi Saksamaa Liitvabariigist lähetatud õpetajate juhendamisel saksa keeles.

Gümnaasiumi lõpetamisel saavad õpilased kaks lõputunnistust: Saksamaa Liitvabariigi abituuriumi lõputunnistuse, mis annab õiguse edasisteks õpinguteks Saksamaa kõrgkoolides, ning Eesti Vabariigi lõputunnistuse. Lõpueksamid toimuvad Eesti Vabariigi ja Saksa Liitvabariigi poolt välja töötatud eksamikorralduse põhjal. Saksa abituuriumi eksamid saksa keelest ja matemaatikast kehtivad eesti riigieksamitena, emakeele riigieksam kehtib saksa lõpueksamina.

2002. aastal lõpetas saksakeelse osakonna esimene lend, kellele anti kaks keskharidust tõendavat dokumenti. Tänini on kaks keskharidust omandanud 323 õpilast. Tuleval õppeaastal tähistab Baltimaade ainuke saksakeelne osakond Tallinna Saksa Gümnaasiumis 20. juubelit.

Kooli koostööpartneriteks saksakeelse hariduse pakkumisel on Saksa Liitvabariigi Välisministeerium, Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Saksa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Goethe Instituut, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Innove SA ning Tallinna Haridusamet.

Deutsch-Pro­fil-Schu­len

 

Deutsch-Profil-Schule Deutsch-Profil-Schule