CAE

CAE keeletaseme eksam

2016. a detsembris sooritasid 23 meie kooli õpilast rahvusvahelise CAE keeletaseme eksami inglise keeles.

Taseme C1 saavutasid 14 õpilast ja taseme C2 9 õpilast.