Õpetajad õppimas

Ajal, mil õpilased äsjalõppenud koolivaheajal loodusest esimesi kevademärke otsisid, olid meie õpetajad sukeldunud aktiivsesse õppetöösse.

Kuigi õpetajad on väga targad inimesed, siis alati leidub midagi, mida juurde õppida. Seega ongi meie pedagoogiline kollektiiv lülitunud Tallinna Ülikooli neljamoodulisesse õppesse „Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine“, mis läbib suisa kahte õppeaastat.

Päris vahva on ise õpilase rollis olla, seda enam, et õpe on hästi praktiline ja pingsat kaastööd nõudev.

Ei hakka siinkohal spetsiifilist koolituse sisu selgitama, kuid üks on kindel – meie õpilased saavad õpetajate särtsakaid innovaatilisi võtteid ja metoodikaid omal nahal tunda küll!

Meile meeldib elukestev õpe!

Õpetaja Anu Kušvid