Saksakeelse e-konkursi võit

Eelmise õppeaasta kevadel osales tollal 9.a klassi õpilane Ann Kaarde saksakeelsel e-konkursil “Deutsch in unseren Schulen” väga edukalt saavutades põhikooli arvestuses esikoha.

Juhtus aga nii, et kooli jõudis kõigepealt salapärane kingitus ja alles hiljem teade konkursivõidu kohta.

ESÕS-i IT-grupi poolt korraldatav traditsiooniline saksakeelne e-konkurss toimus 9. korda.

Kõiki toredaid võistlustöid võib vaadata e-seinal
https://padlet.com/aimi58/DeutschinunserenSchulen

Õnnitleme Ann Kaardet ja tema tublisid abilisi ning juhendajat õpetaja Küllike Kütti!