Linnaosavalitsuse tunnustus meie kooli aktiivsetele õpilastele

14. detsembri õhtul toimus kultuurikeskuses Kaja pidulik tänuüritus, kus linnaosavanem jagas tunnustust õpilastele, kelle tegemised-toimetused oma kooliseinte vahelt kaugemalegi on paistnud. Vahva, et meie kooli õpilasi oli nomineeritute hulgas nii arvukalt.

Õnnitleme järgmisi õpilasi:

Kaunite kunstide kategoorias

Eneli Tordik, Katarina Klaamas
TSG alajaama uue kunstilise lahenduse eest – esteetiliselt kaunis ümbrus mõjutab ka õppetööd positiivselt.

Noore algataja kategoorias

Laura-Liis Moritz, Anna-Liisa Merilind
Model United Nations of Tallinn õpilaskonverentsi eestvedamise eest – rahvusvaheliste probleemide teadvustamine ja nendele lahenduste leidmine avardab meie silmaringi.

Tegusa noortegrupi kategoorias

Sille Alas, Annette Välling, Kaisa Karmen Selke
SOS lastekülas lastele jõululaulude õpetamise ning jõulukontserdi ettevalmise eest. Teistele head tehes ning oma oskusi jagades kasvab ka iseenda empaatiavõime.

Tegusa noortegrupi kategoorias

Avely Kasela, Agape Susanne Salome Känd
Selle eest, et nad on innustanud klassi- ja koolikaaslasi praktiliselt toetama Aafrika lapsi nende kooliteel – maailma paremaks muutmine algab väikestest sammudest.

Tegusa noorterühma kategoorias

Kogu 12.b – selle eest, et nad olid nõus tegema ülimat heategu, mida inimene võib teha – loovutama oma verd.

Üldvõitjaks tuli MÕTE (Mustamäe tegusad ja ettevõtlikud noored) grupi koosseisus tegutsev Jane Cathlyn Meigas.

Seekord märgati just neid noori, kuid meie koolis on loendamatu hulk imelisi õpilasi, kes lisaks õppetööle end erinevates valdkondades teostavad ning panustavad oma energiat, et teistelgi elu huvitavam ja kvaliteetsem oleks.

On uhke olla selliste noorte õpetaja!

õpetaja Anu Kušvid

Mustamae noorte tunnustus