õpetajate MÕK

Õpetajate Me Õpime Kõikjal kogemusreportaaž

Ajal, mil õpilased viimasel koolivaheajal enne suurt suve puhkasid, koolitasid õpetajad ennast usinasti, et oma õpetamisoskusi veel meisterlikumaks lihvida.

Nädala algul kuulasime külalislektorite loenguid ning võtsime osa aineülesest digiõppe töötoast ning aruteludest.

Neljapäeval, 26. aprillil toimus meie kooli õpetajate koolitusreis Tartusse. Tartu Hansa Koolil oli nii mõnigi huvitav idee, kuidas kasutada avatud klassiruumi ning eriti muljetavaldav oli nende süsteemne töö õpiraskustega õpilastega. Kahjuks jõuab HEV (haridusliku erivajadusega) lapsi meie koolidesse üha enam ning selleteemalisi koolitusi vajaksid mitte ainult tugiteenuste pakkujad, vaid kõik õpetajad.

Kuna meie kooli õpetajad pole mingid vanamoelised tüübid, vaid tõelised trendiinimesed, siis keha kinnitasime loomulikult Tartu kõige moodsamas kohas Aparaaditehases, paralleeli võib tõmmata meie Telliskivi looemelinnakuga.

Koolituspäev jätkus ERMis, mis on kuulutatud ka Aasta betoonehitiseks. Kuigi enamus meist on seda muuseumi juba külastanud, leiab nende seinte vahelt alati midagi uut ja huvitavat, mida eelmisel korral tähelegi ei pannud. Lisaväärtuseks muidugi ka see, et muuseumiskäik toimus kallite kolleegide seltskonnas. Aitäh Jakob Hurdale, et aatemehena alagatas ta vanavara kogumise idee ja küll oleks ta uhke, kui ta näeks, missuguse tasemeni meie muuseumikultuur arenenud on. Muide, oleme Euroopa Liidus esikohal muuseumiderohkuse ja külastatavuse poolest 100 elaniku kohta.

õpetajate MÕKIgasugune õpetamis- ja kasvatamisprotsess on alati kahepoolsete mõjutustega. Meie jagame innukalt oma teadmisi õpilastele, samal ajal võtame ka neilt sageli märkamatult mingeid käitumismustreid üle. Seda oli eriti ilmekalt näha meie bussireisil tagasi Tallinna, kus valitses tõeline klassiekskursioonile omane lärm.

Tore, sest ka õpetajad on inimesed! Meie keskmisest valjuhäälsemaid vestlusi restoranis vaatas isaliku ja kõikemõistva pilguga meie direktor Kaarel Rundu, kuid kui bussis jutuvada juba liiga valjuks muutus, pani ta lihtsalt kõrvaklapid pähe (hea nipp!) ning süüvis kvaliteetmuusikasse.

Aitäh talle sisuka koolituspäeva organiseerimise ja mõistva suhtumise eest!

TSG õpetajad on täis indu ja uusi ideid, et enne suve veel maksimaalseid tulemusi õppetöös saavutada.

Reporter Anu Kušvid