Tag Archive for: saksa keel

TSG õpetajad Erasmus+ projekti ImTeam4EU lõpp-kongressil Saksamaal

12.-16. märtsini viibisid õpetajad Tuulika Sooväli-Rosin ja Tiina Treibold Saksamaal, Soestis Erasmus+ projekti ImTeam4EU tulemuste esitlemise kongressil.

imteam4eu

Kolme aastane töö Erasmus+ ImTeaM4EU töögrupiga hakkab lõpule jõudma. Ühise töö produktina on valminud veebileht http://www.imteam4.eu/ (täieneb augustikuu lõpuni), kust õpetajad saavad oma tundide jaoks valida erinevaid tunnikäike, töölehti ja meetodeid.

ImTeaM4EU tiimi kuulusid õppejõud-õpetajad viiest riigist (Šveits, Saksamaa, Poola, Eesti, Sloveenia). Rahvusvahelisel lõpukonverentist Düsseldorfi lähistel Soestis osales 90 õpetajat-õppejõudu eri maadest.

TSG õpetajad Tuulika Sooväli-Rosin ja Tiina Treibold viisid läbi erinevate religioonide söögikombeid läbi animafilmi tutvustava töötoa Euroopa koolide õpetajatele-õppejõududele. Konverentsil osalesid külalistena ka TSG õpetajad Kaja Reissaar ja Riina Leppmaa.

Jugend debattiert international 2017 – koolifinaal

Teisipäeval, 7. märtsil toimus juba 10. korda rahvusvahelise väitluskonkursi Jugend debattiert international TSG finaal.

Finaali teemaks oli „Kas Eesti koolides peaks sponsorlus olema lubatud?“

Kümnendas ja üheteistkümnendas klassis saksa keelt võõrkeelena õppivatele õpilastele mõeldud väitluskonkursi 2017. aasta finaalis kohtusid parimad kooli väitlejad 10.a klassist.

Kümnes koolifinaal oli vastuoluline, aga aus ja asjalik, kus esitati kriitilisi küsimusi, avaldati oma arvamust ning aktsepteeriti ka teisi vaateid.

Finaali parimateks valis žürii Alika Jeršovski, Maris Korteli, Kadri Müürsepa, Liisbeth Pirni ja Edward Toonela (10.a). Nemad esindavad meie kooli 5. aprillil toimuvas Eesti poolfinaalis.

Õnnitleme võitjaid ja juhendajaid!

Saksa keel meie koolis

Meie 9.a klassi õpilase Ann Kaarde tehtud video illustreerib hästi, et saksa keelt leiab meie koolis väga mitmel moel.

Kui soovid jätkata saksa keele õppimist süvendatud kujul, siis saad end registreerida katsetele saksakeelse osakonna 7. ja 10. klassi, kus õpetatakse saksa riikliku õppekava järgi matemaatikat, ajalugu, füüsikat, bioloogiat ning loomulikult ka saksa keelt.

Samas võid alustada saksa keele õpinguid ka päris algusest meie 10.c klassis, sest nagu ütleb meie koolilaul “Ei, õppida ole iial hilja…”

Täpsemat infot sisseastumiste kohta leiab siit: https://saksa.tln.edu.ee/vastuvott/

Karnevalipidu

Algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama!

Ehk karnevalipidu TSG-s

Nimetatagu seda siis “Fasching“, “Fastnacht” või “Karneval”, Saksamaal tähistatakse 5. aastaaega, see ajendas mind kastide pakkimisel kodumaal kaasa võtma ka kostüüme. Kui ma siis teada sain, et TSG-s karnevalipidu polegi, võtsime selle koos kolleegidega enda peale. Kiirelt valmisid plakat, natuke dekoratsioone ja playlist ning nüüd tuli saksakeelsel osakonnal teha reklaami õpilaste hulgas. Nad ei paistnud algul väga vaimustatud olevat. Kuid siis said 7. ja 8. klass koduseks ülesandeks toredas kostüümis kooli ilmuda. Kuna olime üritust usinalt organiseerinud, hakkas teistel õpilastel meist kahju, ja lõpuks võis aulas kohata vähemalt 40 õpilast – rohkem või vähem kostümeeritult.

Siinkohal tahaksin tulla artikli pealkirja juurde. Tegemist on Eesti vanasõnaga, mis tähendab “Algul ei saa pidama ja pärast ei saa pidama”.

Pidu algas tõesti rahulikus tempos ja osavõtjad imestasid koreograafia üle ja selle üle, et poloneesi ei sööda. Kuid kui me kolme tunni möödudes üleni higistena ja väsinutena pidu lõpetada tahtsime, ei saanud me värskeid narre enam tantsupõrandalt ära. Meil, õpetajatel, oli väga tore, sest tantsimine lihtsalt teeb õnnelikuks. Tänu ühele väikesele grupile 11. klassi õpilastele saime me isegi natuke elavat muusikat kuulata (peab tunnistama, et maitsekamat, kui meie šlaagrid playlistis).

Järgmisel aastal lubasid õpilased meil planeerimisel aidata. Ja sellepärast ütleme me “Narri Narro, Schandi Schando, Helau, Gockelores Kikeriki, Halligalli, Ahoi” ja “Aitäh” selle esimese õnnestunud karnevalipeo eest TSG-s ja loodame, et saame uue traditsiooni.

Lisa Tomaschewski
https://saksa.tln.edu.ee/de/karneval2017/

Tõlkis: Margit Tammekänd

Saksa keele rahvusvaheliste keeletasemete tunnistused

Võõrkeeltenädala pidulikul aktusel 16. veebruaril anti kätte saksa keele rahvusvaheliste keeletasemete tunnistused (Internationale Vergleichsarbeiten) A1 ja A2 tasemele.

Keeletaseme tunnistused A1 tasemel said 5. a, 5.b ja 5.c klasside õpilased.

Keeletaseme tunnistused A2 tasemel said 7.a ja 8.b ja 8.c klassi õpilased.

Nii A1 keeletaseme kui ka A2 keeletaseme tunnistuse saamiseks pidi õpilased tegema kirjalikud lugemis-ja kuulamistestid ning kirjutama kirja või kirjandi ning sooritama suulise eksami.

Lissabon-Tallinn ühine kunstiprojekt

14.-20. veebruaril 2017 toimus Lissaboni Saksa Kooli ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi vaheline koostööprojekt.

Eelmisel suvel oli Lissaboni Saksa Kooli fuajees üles pandud meie kooli õpilastööde näitus ning hiljem ka Setubali linnaraamatukogus.

Ajendatuna kahe kooli ühisest huvist koostööd jätkata toimus nüüd meie koolis esimene reaalne kunstiprojekt, kus mõlema kaasa kooli õpilased kaasa lõid.

5 päeva jooksul otsiti vastuseid küsimusele eurooplaseks olemisele, sarnasustele ja erisustele Euroopa äärealadel. Toimusid töötoad, loengud ja muuseumikäigud-ekskursioonid. Projekti käigus valmisid mitmed kunstiprojektid ja -näitused.

Meie koolist juhtis projekti kunstiõpetaja Erik Joasaare. Lissaboni Saksa Koolist viis projekti läbi kunstiõpetaja Alicia Fuster.

Suur tänu abi eest Eesti suursaadiku abikaasale Portugalis, Aili Rundule kontaktide vahetamisel ja suhtlemisel Portugalis ning ürituse organiseerimisel.

Lissabon-Tallinn

Võõrkeeletenädal 2017: saksakeelse lugemisvõistluse võitjad

Selgusid saksakeelse lugemisvõistluse võitjad:

5. klassid
1. koht Anniki Lugenberg (õp. Küllike Kütt)
2. koht Iris Kull (õp. Kaja Reissaar)
3. koht David Nugis (õp. Kaja Reissaar)

6. klassid
1. koht Hanna Ravell (õp. Mari Eerme)
2. koht Elin Makkar (õp. Ly Lukk)
3. koht Meeli Õigus (õp. Katre Merilaid)

Eriauhinnad: Otto Hermann Lukas ja Silja Janu.

Õnnitleme!

saksakeelse lugemisvõistluse võitjad 2017

TSG õpilased on saksa keeles Tallinna parimad

Meie õpilased olid saksa keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus väga edukad.

Kokku osales meie koolist 35 õpilast. Kümne parima hulka jõudis 8 meie kooli õpilast.

1. koht Martina Eerme (11.a)
2.-4. koht Mark Böttner (12.a)
2.-4. koht Vanda Reinmets (11.a)
5.-6. koht Anna-Liisa Merilind (12.a)
5.-6. koht Elisabeth Lukkonen (12.a)
7. -11. koht Kadri Müürsepp (10.a)
7. -11. koht Merili Kärk (11.a)
7. -11. koht Sigrid Saagpakk (11.a)

Saksakeelne väitlustöötuba Tartus

Reedel, 13. jaanuaril käisid Martina Eerme (11.a) ja Anna-Liisa Merilind (12.a) Tartu Raatuse koolis Jugend debattiert international teemalist töötuba läbi viimas.

Olles ise JDI-l edukalt osalenud, said nad edasi anda oma kogemusi ja teadmisi saksa keeles väitlemisest huvitatud 8.-11. klassi õpilastele Tartust, Nõost ja Paidest.

Töötoa korraldamine on jätk Prahas toimunud täiendkoolitusele “Alumni an Schulen”, mille raames käivad JDI vilistlased oma maa koolides kohalikke saksa keele õpetajaid toetamas ja süvendatult saksa keelt õppivatele koolinoortele projekti tutvustamas.

Oli tore ja elamusterohke päev: kes debateeris elus esimest korda, kes oli esimest korda treenerirollis.

Jugend debattiert väitlustöötuba Jugend debattiert väitlustöötuba

Tallinna Saksa Gümnaasium jõudis maailma 27 erilise kooli hulka

2016. aasta detsembris loodi Saksamaa Välisministeeriumi ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse poolt uus koolitüüp – Saksa-Profiilikool, mille oluliseks kriteeriumiks on võimalus omandada nii kohalikku kui ka saksa riiklikku keskharidust.

Tallinna Saksa Gümnaasium loetakse nüüd 27 kooli hulka maailmas, mis vastavad uue koolitüübi kriteeriumitele. Saksa riigi antud uus staatus on kvaliteedimärk senise järjepideva töö eest.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimub saksa keele süvaõpe juba 1982. aastast. 1997. aastal loodi president Lennart Meri initsiatiivil saksakeelne osakond, mis toimib ühe paralleelklassina 7.-12. klassini. Saksakeelses osakonnas õpetatakse saksa keelt, ajalugu, matemaatikat, füüsikat ja bioloogiat saksa riiklike õppeplaanide järgi Saksamaa Liitvabariigist lähetatud õpetajate juhendamisel saksa keeles.

Gümnaasiumi lõpetamisel saavad õpilased kaks lõputunnistust: Saksamaa Liitvabariigi abituuriumi lõputunnistuse, mis annab õiguse edasisteks õpinguteks Saksamaa kõrgkoolides, ning Eesti Vabariigi lõputunnistuse. Lõpueksamid toimuvad Eesti Vabariigi ja Saksa Liitvabariigi poolt välja töötatud eksamikorralduse põhjal. Saksa abituuriumi eksamid saksa keelest ja matemaatikast kehtivad eesti riigieksamitena, emakeele riigieksam kehtib saksa lõpueksamina.

2002. aastal lõpetas saksakeelse osakonna esimene lend, kellele anti kaks keskharidust tõendavat dokumenti. Tänini on kaks keskharidust omandanud 323 õpilast. Tuleval õppeaastal tähistab Baltimaade ainuke saksakeelne osakond Tallinna Saksa Gümnaasiumis 20. juubelit.

Kooli koostööpartneriteks saksakeelse hariduse pakkumisel on Saksa Liitvabariigi Välisministeerium, Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Saksa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Goethe Instituut, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Innove SA ning Tallinna Haridusamet.

Deutsch-Pro­fil-Schu­len

 

Deutsch-Profil-Schule Deutsch-Profil-Schule