Tag Archive for: saksakeelne osakond

Demokraatia haprust ei tohiks alahinnata

11.a klass diskuteeris Saksa Liidupäeva kauaaegse presidendi prof dr Norbert Lammertiga

19. septembril diskuteerisid 11. klassi õpilased professor Lammertiga teemal „Moodne populism ja selle mõju väitluskultuurile Eestis ja Saksamaal“. Juubeli „Konrad Adenaueri Fond 30 aastat Baltimaades“ raames kutsus Konrad Adenaueri Fond õpilased Laulasmaale Arvo Pärdi Keskusesse. Professor Lammert ei ole ainult Konrad Adenaueri Fondi president, vaid ta oli palju aastaid Saksa Liidupäeva liige ja president aastatel 2005-2017.

Põnev paneeldiskussioon, millest võtsid osa ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased, oli väga huvitav ja elav. Seejärel olid kõik osavõtjad kutsutud õdusale kohvipausile, kus õpilased professor Lammertiga vestlesid.

See oli kõigile osavõtjatele rikastav kogemus ja väga hea võimalus õpilastele oma suurepärast saksa keele oskust kasutada.

Südamlik tänu proua Sveta Paarule ja Konrad Adenaueri Fondile kutse eest sellele imetoredale üritusele!

Tekst ja fotod: Lorenz Frankenschmidt
Tõlge: Margit Tammekänd

 

Meie koolile omistati Eberhard Schöcki fondi saksa keele kultuuripreemia

Tallinna Saksa Gümnaasiumile omistati Eberhard Schöcki fondi saksa keele kultuuripreemia 2023.

Saksa keele kultuuripreemiat annab Eberhard Schöcki fond välja alates 2001. aastast, 2023. aastal esimest korda koos Saksa Keele- ja Luuleakadeemiaga. Auhind antakse inimestele, asutustele ja algatustele, kes on andnud erilise panuse saksa keele arendamisse.

“Arvukate algatuste ja fantaasiarikaste ideedega propageerib kool saksa keelt väljaspool koolikonteksti ning tagab sellega žürii hinnangul eristaatuse Eesti haridusmaastikul.”

Loe lähemalt

Tõlkevõistlus kui väljakutse sobivate sõnade leidmiseks

Juba neljandat korda toimus Tallinna 21. Kooli initsiatiivil „Saksa kevade“ raames üleriigiline tõlkevõistlus. Projekti partneriteks olid siin muuhulgas Goethe Instituut ja suursaatkonnad Saksamaalt ja Austriast.

Võistlusel ei tõesta õpilased mitte ainult oma saksa keele oskust, vaid vajavad ka erilist keeletunnetust oma emakeeles, et proosatekste sõnaraamatu abiga saksa keelest eesti keelde tõlkida.

Pärast hindamist asjatundliku žürii poolt tunnustati piduliku tseremoonia raames võitjaid 7.-9. ja 10.-12. klassi kategoorias (1., 2 ja 3. võõrkeel eraldi):

7.-9. klasside arvestuses võitis väärika 1. koha Joonas Sooneste (9.a).

Gümnaasiumiõpilaste arvestuses tuli 1. kohale Triin Erala (11.a), Susanna Sarapuu (10.a) kindlustas omale 2. koha.

Õnnitleme tõlkijaid suurepäraste tulemuste puhul!

Tekst ja foto: Alexander Voss

TSG_Wettbewerb

Esikoht Baltimaade saksa keele olümpiaadil 2023

Mark TjurlikÕpilased, kes tulid üleriigilisel saksa keele olümpiaadil 1.-5. kohale, said oma oskusi näidata Baltimaade saksa keele olümpiaadil, mis toimus 11.-13. mail 2023 Riias. Seal võistlesid nad erinevates kategooriates 10 osavõtjaga Lätist ja Leedust.

Pärast pidulikku tervitust Riia Saksa Saatkonnas esitlesid õpilased oma projekti, kus nad pidid oma huvialasid tutvustama, seostades neid oma elukohaga. Teisel päeval olid võistlusprogrammis teksti kirjutamine ja rahvusvaheline projektitöö.

Loomulikult oli ka piisavalt vaba aega, sest siis said Baltimaade saksa keele õppijad koos Riiaga tutvuda ja ühise õhtusöögi ajal mõtteid vahetada.

Lõpuks tuli üldvõitjaks Mark Tjurlik 11.a klassist, kes kogus kolme ülesande peale kõige rohkem punkte. Juulikuus on tal võimalus Rostocki ja Lüneburgi ülikoole lähemalt tundma õppida.

Soovime talle selle väga hea tulemuse puhul õnne!

Tekst ja fotod: Alexander Voss
Tõlge: Margit Tammekänd

Aja pulsil – JDI Eesti finaal 2023

Väitlusvõistlusel „Jugend debattiert international in Mittel-, Ost und Südosteuropa“ on Eestis ja TSG-s pikk traditsioon. Seetõttu olime me sel aastal hea meelega valmis korraldama poolfinaali ja Eesti finaali. Nii muutus meie aula kolmapäeval, 12. aprillil intensiivsete poliitilisi ja ühiskondlikke teemasid käsitlevate debattide toimumispaigaks.

Et väitlusvõistlusel „Jugend debattiert“ tõeliselt oluliste elulähedaste ja aktuaalsete teemade üle arutatakse, näitab poolfinaali teema, mis on leitav ka vast valitud Eesti Vabariigi valitsuse programmist:

„Kas Eestis tuleks kehtestada iga-aastane automaks?“

Nelja parima väitlejaga Eesti finaali avas pidulikult Saksa Liitvabariigi suursaadik Annette Klein. Seejuures väitlesid õpilased intensiivselt väga plahvatusohtliku vaidlusküsimuse üle:

„Kas Eestisse tuleks ehitada tuumajaam?

Mõlemas debatis ei olnud oluline ainult asjatundlikkus, vaid ka aus ja asjalik mõttevahetus teiste finalistidega. Tähtis oli seega tähelepanelikult kuulata, vastaspositsiooni mõista, aga ka kriitilisi küsimusi esitada ja oma positsiooni argumentidega kaitsta.
Susanna Sarapuu (10.a) Tallinna Saksa Gümnaasiumist suutis žüriid kõige enam oma kõnekunstioskuses veenda ja saavutas 1. koha. Eesti finaali võtjana osaleb ta septembris 2023 koos 2. koha saanud Desiree Madisega Kadrioru Saksa Gümnaasiumist rahvusvahelises finaalis Berliinis. Mark Anry Kriisa (11.a) ja Kaur Ehrlich (10.a) saavutasid 3. ja 4. koha.

Eriline tänu kuulub Alexander Vossile ürituse oskusliku organiseerimise eest, žüriile asjatundliku hinnangu eest, Toomas Pertelile (9.a) meeleolukate klaveripalade eest ja tantsugrupile Tuisuline kaasahaarava tantsukava eest!

Osavõtjate auhinnad rahastasid Saksamaa Välismaise Koolihariduse Keskus ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Tallinnas.

Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõigile mõlemast põnevast poolfinaalist osavõtnutele üles näidatud pühendumuse eest!

Andre Treumann (10.a), Tallinna Saksa Gümnaasium
Liisi Merit Mägi, Kadrioru Saksa Gümnaasium
Maiken Meltsas (10.a), Tallinna Saksa Gümnaasium
Sofia Safronova (10.a), Tallinna Saksa Gümnaasium

Tekst ja fotod: Ben C. Arp, Alexander Voss
Tõlge: Margit Tammekänd

 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi karjääripäev

Aprilli algus oli meie koolis väga kasulik just koolilõpetajatele ja ka teistele gümnaasiumiklassidele.

Nimelt oli saksa osakonna 10.-12. klassi õpilastel võimalik osa võtta Saksamaa töötukassa esindaja Ralph Adamsi töötubadest, mis tutvustasid erinevaid ameteid. Õpilased said valida endale meelepärase teema kohta koolituse ning juba seejärel rääkis Adams erinevatest Saksamaa haridus tingimustest, ametitest ning kuidas end õpinguteks ette valmistada saaks.

6. aprillil toimus ka mahukas TSG Karjääripäev, kuhu olid oodatud 9.-12. klasside õpilased nii meie koolist kui ka teistest Tallinna koolidest. Kohal oli kokku vähemalt 10 ülikooli ning 5 muud haridusega seotud asutust nii Eestist kui ka Saksamaalt, kes tutvustasid huvilistele enda õpivõimalusi ja kogemusi. Karjäärimessi avas Saksimaa riigiminister ja riigikantselei juht Oliver Schenk.

Karjääripäeval olid kohal järgmised koolid ja asutused:

Samuti pakkusid töötoas osalemise võimalust Edumus School, Tallinna Töötukassa ning Viljandi kultuuriakadeemia.

Mirtel ja Lotte karjääripäevast:

“Meile kui gümnasistidele oli karjäärimess väga kasulik. Saime silmast silma kohtuda tudengite ja õppejõududega, kes vastasid avatult meie küsimustele. Väga meeldis, et üliõpilased olid pühendunud ja andsid oma koolist hea ülevaate. Ka Herr Adamsi tunnid  avasid meile uusi ettekujutusi ja ideid Saksamaal õppimisest. Me leiame et, noorte karjäärinõustamine on väga oluline ning oleme tänulikud selliste võimaluste eest!” 

Oleme väga tänulikud kõigile koolidele ning asutustele, kes panustasid meie karjääripäeva õnnestumisse!

Artikli koostasid: 10.a klassi õpilased Mirtel ja Lotte.

Karjääripäeva korraldasid: Laura Steinbach ja Avely Kasela.

9.a klass Dresdenis: „Õpilasvahetus ei ole üks nädal elust, see on kogu elu ühe nädalaga!“

9.a klass viibis 10.-17. märtsil õpilasvahetuse raames Dresdenis, Saksamaal.

See oli sündmusterohke ja põnev nädal, kust õpilased said palju uusi muljeid.

Õpilased olid külas Dresdeni lähedal asuva Wilsdruffi Gümnaasiumi 9. klassil. See oli uue õpilasvahetusprojekti õnnestunud avanädal. Dresdeni lennujaamas võeti meid soojalt vastu ja pärast esmast üksteise tundmaõppimist kadus ärevus kiiresti. Eesti õpilased elasid Saksa peredes ja õppisid sel viisil tundma kooli, perede ja Saksamaa igapäevaelu, kultuuri ja kombeid.

Nädal oli sisustatud väljasõitude ja projektidega. Programmis olid muuhulgas Sächsische Schweiz (Saksi Šveits), Frauenkirche (Dresdeni Naistekirik) ja Semperoper (Semperi ooperimaja). Ja muidugi ei saanud jätta külastamata Saksamaa pealinna Berliini.

Tähtis oli aga ka koolielu. Õpilased tundsid huvi, milliseid paralleele on võimalik tõmmata kahe riigi ühiskonna ja ajaloo vahele. Sellega seoses küsitlesid nad peredes neid, kes olid olnud “pöörde”, st Saksamaa taasühinemise protsessi tunnistajateks. Tulemusi tutvustati lõpupeol, kombineerides edukalt teatrit ja esitlusi. Rahvast pungil täis kooli aulas oli vanematel, õpilastel, õpetajatel ja ka kahel aukülalistel, Wilsdurffi abilinnapeal härra Carsten Hahnil ja Saksimaa ministril ja riigikantselei juhil Oliver Schenkil võimalik näha ajaloosündmuste tunnistajate projekti osalisi tulemusi. Sellele järgneval peol võis näha, et esmastest kontaktidest olid kujunenud tutvused, ja mõnikord isegi sõprused.

Me ootame rõõmuga Wilsdruffi kooli vastukülaskäiku Tallinnasse ja oleme kindlad, et ka siin saab meil olema põnev ja et uuringutulemused tulevad huvitavad.

Tekst ja fotod: Lorenz Frankenschmidt
Tõlge: Margit Tammekänd

Supertulemused saksa keele olümpiaadi linnavoorus

Meie kooli õpilased olid taaskord Tallinna linna saksa keele olümpiaadil üliedukad.

Esimest ja teist kohta jagasid Mark Anry Kriisa, 11.a (õpetajad Jana Zaborski ja Alexander Voss) ja Elin Makkar, 12.a (õpetajad Laura Steinbach ja Reet Jõgeva).

Kolmandat ja neljandat kohta jagasid Mark Tjurlik, 11.a (õpetajad Jana Zaborski ja Alexander Voss) ja Mia Isabel Kask, 12.a (õpetajad Laura Steinbach ja Reet Jõgeva).

Esikümnest kuulusid meie kooli õpilastele 8 kohta.

Tulemused

Õnnitleme võitjaid ja ühtlasi täname kõiki meie saksa keele õpetajaid!

Figaro ja Susanna

9.a ja 10.a klassil toimusid 12. ja 21. detsembril 2022 põnevad ooperiteemalised töötoad.

„Viis, kümme, kakskümmend, kolmkümmend …“ Kammerteener Figaro mõtleb, kuidas endale ja oma tulevasele naisele tuba sisustada. Tema pruut Zofe Susanna proovib samal ajal erinevaid kübaraid. Nii algab Wolfgang Amadeus Mozarti turbulentne ooper „Figaro Pulm”.

9.a ja 10.a klassile toimusid töötoad, kus tegeleti intensiivselt selle ooperiga. Seal ei õppinud nad mitte ainult sisu tundma, vaid astusid üles ka näitlejate ja lauljatena. Seda imelist sissejuhatust ooperisse juhendas Yumiko Matsuyama, üks pühendunud muusikatudeng Hamburgist.

Napoleon ütles Figaro kohta: „See oli juba revolutsioon tegevuses” ja revolutsionäär Danton arvas: „Figaro tappis aadli.” Sellepärast käsitlesime me ajalootundides ajaloolist tausta.

See tore projekt tipnes ühise ooperikülastusega Rahvusooperis Estonia, mis tänu intensiivsele ja loomingulisele ettevalmistusele oli unustamatu elamus.

Tekst: Christian Ohler
Fotod: Lorenz Frankenschmidt / Christian Ohler
Tõlge: Margit Tammekänd

Strateegiamängu “Kliimaneutraalne linn” lõppkohtumine

30. novembril toimus strateegiamängu “Kliimaneutraalne linn” lõppkohtumine, milles osales 45 kooli Eestist, Lätist, Leedust, Tšehhist ja Indiast.

Meie koolist osales strateegiamängus 9.a klass.
Loe ja vaata lähemalt: Planeerimismäng “Kliimaneutraalne linn”

Veebikohtumisest võttis osa küll üle 840 õpilase, kuid kõiki kaasati Mentimeteri äpi vahendusel. Nii vastasid õpilased küsimusele, milline on ilm nende kodukohas. Eestis sadas juba lund, aga sellist vastuse varianti ei olnudki ette antud. Kui Eesti osalejad sellest teada andsid, olid korraldajad üllatunud, kuna ei arvatud, et novembri lõpus võib mõnel maal juba üsna talvine olla. Samuti kirjutasid õpilased Mentimeteri äppi, millised saksakeelsed sõnad selle mänguga ära õpiti.

Eri maade õpilased esitasid veebikohtumisel küsimusi Berliinis asuva kooli õplastele, kes samuti olid eelnevalt strateegiamängus osalenud. Eestist esitasid küsimusi 9.a klassi õpilased Raphael ja Robert. 47 videost, mis strateegiamängu käigus valmisid, olid kõikide maade õpilased välja valinud 5 videot, mis neile kõige enam meeldisid.

Suur tänu Goethe Instituudile strateegiamängu korraldamise eest!

Õpetaja Küllike Kütt